งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

*** ขณะนี้ระบบได้เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรแล้ว ***


 
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. กิจกรรมเอแม็ท ม.ต้น เปลี่ยนสถานที่แข่งขันจากห้อง 538 เป็น ห้องสมุด
2. กิจกรรมเอแม็ท ม.ปลาย เปลี่ยนสถานที่แข่งขันจากห้อง 
548 เป็น 538
......................................................................................................................................
 
ประกาศ ศูนย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ประกาศจากศูนย์การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎีหรือคำอธิบาย/ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลา 16.00น. ณ อาคาร 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
กำหนดการส่งเอกสารรูปเล่ม
1. โครงงานประเภททดลองและประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย  ส่งรูปเล่ม จำนวน 7 เล่มภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและส่ง CD นำเสนอความยาวไม่เกิน 7 นาที  ณ จุดลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันแข่งขัน ( วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 )
2. สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย ส่งรูปเล่ม จำนวน 7 เล่ม ณ จุดลงทะเบียน     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันแข่งขัน ( วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 )
3. กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย ส่งรูปเล่ม จำนวน 7 เล่ม ณ จุดลงทะเบียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันแข่งขัน ( ม.ต้น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และ ม.ปลาย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 )
เอกสารแก้ไข/เปลี่ยนตัว ครู และ นักเรียน 


--------------------------------------------------------------------------------------------

  -----ระดับเขตพื้นที่----   
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 12 ก.ย. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2562   
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 1 ต.ค. 2562   
♦ ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข/เปลี่ยนตัว 4 - 15 ต.ค. 2562   
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 20 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 1 - 14 พ.ย. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ ภายใน 15 พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 20 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป


 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 23
จำนวนทีม 1,062
จำนวนนักเรียน 2,356
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,537
จำนวนกรรมการ 1,061
ครู+นักเรียน 3,893
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,954
ประกาศผลแล้ว 178/229 (77.73%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 38
เมื่อวาน 47
สัปดาห์นี้ 162
สัปดาห์ที่แล้ว 283
เดือนนี้ 348
เดือนที่แล้ว 1,057
ปีนี้ 14,377
ทั้งหมด 115,823