งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

-----ระดับเขตพื้นที่----   
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 21-25 ส.ค. 2562   
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 25 ส.ค. 2562   
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 26 - 27 ส.ค. 2562   
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  30 ส.ค.62- 4 ก.ย. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ 5 ก.ย. 2562   
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 15 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป


---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-   
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1-16 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 18-24  พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 24 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธ.ค. 2562
1. ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนำบัตรประจำตัวประชาชน/บ้ตรประจำตัวนักเรียนไปด้วย
เพื่อใช้ตรวจสอบในการรายงานตัว
2. กรณีเปลี่ยนตัวหน้างานให้มีหนังสือจากโรงเรียนแจ้งศูนย์การแข่งขันด้วย
    
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09:11 น.
   
การรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนต้องใช้บัตรประจำตัวที่มีรูปเท่านั้น
โรงเรียนต้องดำเนินการเพิ่มรูปก่อนทำการพิมพ์บัตรประจำตัวให้ครบถ้วน
ทั้งผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โดยดำเนินการตามคู่มือต่อไปนี้
**Download คู่มือการเพิ่มรูปภาพในบัตรประจำตัว
กรณีแก้ไข

การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่างนี้
Download คู่มือการแก้ไข ชื่อ-สกุลของนักเรียนและครู


กรณีเปลี่ยนตัว
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศ  โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปแบบของไฟล์ pdf เท่านั้น และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง
Download เอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีเปลี่ยนตัว
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน

แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
**หมายเหตุ : ทั้งกรณีการแก้ไขและกรณีเปลี่ยนตัว ของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2562
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 963
จำนวนนักเรียน 2,053
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,370
จำนวนกรรมการ 942
ครู+นักเรียน 3,423
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,365
ประกาศผลแล้ว 187/187 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 14
สัปดาห์นี้ 67
สัปดาห์ที่แล้ว 85
เดือนนี้ 136
เดือนที่แล้ว 317
ปีนี้ 5,399
ทั้งหมด 87,624