แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพระนารายณ์ 136 84 71.79% 17 14.53% 14 11.97% 2 1.71% 117
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 123 80 67.23% 20 16.81% 15 12.61% 4 3.36% 119
3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 69 64 95.52% 1 1.49% 2 2.99% 0 0% 67
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 85 54 65.85% 22 26.83% 3 3.66% 3 3.66% 82
5 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 90 53 59.55% 19 21.35% 12 13.48% 5 5.62% 89
6 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 61 31 53.45% 9 15.52% 13 22.41% 5 8.62% 58
7 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 58 27 50.94% 16 30.19% 7 13.21% 3 5.66% 53
8 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 49 25 53.19% 9 19.15% 10 21.28% 3 6.38% 47
9 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 39 25 67.57% 9 24.32% 1 2.7% 2 5.41% 37
10 โรงเรียนดงตาลวิทยา 70 22 34.38% 16 25% 11 17.19% 15 23.44% 64
11 โรงเรียนปิยะบุตร์ 41 18 52.94% 4 11.76% 9 26.47% 3 8.82% 34
12 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 42 16 42.11% 13 34.21% 4 10.53% 5 13.16% 38
13 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 47 15 34.88% 13 30.23% 8 18.6% 7 16.28% 43
14 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 48 11 26.83% 15 36.59% 10 24.39% 5 12.2% 41
15 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 16 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
16 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 26 7 26.92% 8 30.77% 8 30.77% 3 11.54% 26
17 โรงเรียนพระวรสาร 24 7 33.33% 5 23.81% 4 19.05% 5 23.81% 21
18 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 25 6 26.09% 10 43.48% 4 17.39% 3 13.04% 23
19 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 19 5 26.32% 5 26.32% 5 26.32% 4 21.05% 19
20 โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา 18 4 23.53% 8 47.06% 3 17.65% 2 11.76% 17
21 โรงเรียนสุวัฒนบดี 4 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 08 6525 7518
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]