งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

----- ระดับเขตพื้นที่ ----   
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 20 ส.ค. 2562   
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 31 ส.ค. 2562   
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1 - 4 ก.ย. 2562   
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 5 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป 
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 14 - 15 ก.ย. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ 15 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป  
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 20 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป

--- ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ---   
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1-16 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 18-24  พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 26 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธ.ค. 2562

     ศิลปะ – ดนตรีไทย
1. การแข่งขันรายการที่ 33-42  อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138
2. การแข่งขันรายการที่ 43-44  อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 139
    ศิลปะ – ดนตรีสากล
1. การแข่งขันวงเครื่องลม ม.1-3 และ ม.4-6  หลังอาคาร 1 ห้อง ศิลปะ 2
วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 22:05 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   1. กำหนดส่งเล่มโครงงานทุกประเภท จำนวน 6 เล่ม ภายในวันจันทร์ที่ 9 ก.ย. 62 ก่อนเวลา 16.00 น. ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
   2. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ใช้โปรแกรม version 4 ในการแข่งขัน
   3. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ให้เตรียมอุปกรณ์มาใช้ในการแข่งขันดังนี้
       3.1 กระดาน A-Math พร้อมถุงเบี้ย
       3.2 นาฬิกาจับเวลาหรือโทรศัพท์มือถือที่มี Application สำหรับจับเวลา
วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 22:04 น.
แจ้งเปลี่ยนห้องแข่งขัน  ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-ทัศนศิลป์

     1. การแข่งขันภาพไทยประเพณี ม.1-3 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331
     2. การแข่งขันภาพไทยประเพณี ม.4-6 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332
     3. การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 และ ม.4-6 อาคาร ชั้น 3 ห้อง 333
     4. การแข่งขัน ทัศนศิลป์ เรียนรวมทุกประเภท อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334
ศิลปะ-ดนตรีไทย
     1. การแข่งขันรายการที่ 33-42 หลังอาคาร 1 ห้อง ดนตรีไทย 2
     2. การแข่งขันรายการที่ 43-44 หลังอาคาร 1 ห้อง ศิลปะ 2
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2562 เวลา 19:34 น.

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์

ห้อง ICT1

CPU Intel Dual-Core 2.80 GHz, RAM 2 GB, OS Windows 7 32 Bit

CPU Intel Core i3 3.20 GHz, RAM 2 GB, OS Windows 7 32 Bit

- โปรแกรมพื้นฐาน MS Office 2010, CS 4

ห้อง ICT2

CPU Intel Core2 Duo 2.90 GHz, RAM 2 GB, OS Windows 7 32 Bit

- โปรแกรมพื้นฐาน MS Office 2010, CS 4

ห้อง ICT3

CPU AMD Athlon II x2 2.80 GHz, RAM 4 GB, OS Windows 7 32 Bit

- โปรแกรมพื้นฐาน MS Office 2013

ห้อง ICT4

CPU Intel Core i3 3.90 GHz, RAM 4 GB, OS Windows 10 64 Bit

- โปรแกรมพื้นฐาน MS Office 2013, CS 6

ห้อง ICT5

CPU Intel Core i3 3.90 GHz, RAM 4 GB, OS Windows 10 64 Bit

CPU Intel Core i3 3.30 GHz, RAM 4 GB, OS Windows 10 64 Bit

- โปรแกรมพื้นฐาน MS Office 2013, CS 6

วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2562 เวลา 11:14 น.
แจ้ง โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 กิจกรรมต่อไปนี้
     1. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ 
     2. กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร 
     ตามรายละเอียดการแข่งขันให้ส่งรูปเล่มก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 7 วัน  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ขอให้ส่งภายในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ในเวลาราชการ ณ ห้องพัสดุโรงเรียน นะคะ
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
             กลุ่มการงานอาชีพ

           
วันพุธ ที่ 04 กันยายน 2562 เวลา 15:20 น.
     ให้ผู้เข้าการแข่งขันประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 ส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 3 เล่ม มายัง โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ (งานคอมพิวเตอร์) 90 ม.2 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 หรือส่งด้วยตัวเอง ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 หากเกินระยะเวลาดังกล่าว อาจจะมีผลต่อให้คะแนนการส่งรูปเล่มรายงาน
วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2562 เวลา 18:50 น.

ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 จังหวัดนครปฐม เขต 2
     1. การประกวดและแข่งขันทุกรายการ จะดำเนินการตามเกณฑ์การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ในประเด็นสำคัญของส่วนกลาง เพื่อให้เกิดการประกวดและแข่งขันที่มีความบริสุทธิ์ และยุติธรรม
     2. แนวดำเนินการและข้อคำนึง ในการจัดการประกวดและแข่งขัน จังหวัดนครปฐม เขต 2
     2.1 สิ่งที่ต้องเตรียมให้ เครื่องคอมพิวเตอร์
   - ระบบปฏิบัติการ windows 7, Windows 10
   - software พื้นฐานในเครื่องที่มีให้ เช่น MS office , Photoshop , notepad
   - network (ขึ้นอยู่กับรายการประกวด/แข่งขัน นั้นๆ)
   - กระดาษ A4
ในรายการแข่งขันที่ยังไม่ประกาศหัวข้อเรื่อง ทางกรรมการจัดการแข่งขันจะเตรียมหัวข้อเรื่อง และข้อมูลประกอบ ให้ในวันแข่งขัน
     2.2 สิ่งที่ผู้แข่งขันต้องเตรียมมาเอง
          - ปากกา ดินสอ ยางลบ
          - ไม้บรรทัด, เครื่องเขียนอื่นๆ, อุปกรณ์ระบายสี (ขึ้นอยู่กับรายการประกวด/แข่งขัน)
          - ไมค์ , หูฟัง (ขึ้นอยู่กับรายการประกวด/แข่งขัน)
     2.3 การเตรียม Software เฉพาะที่ต้องใช้งานให้เตรียมมาใน flash drive เท่านั้น
          - ให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก flash drive เท่านั้น ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
          - กรรมการตัดสินจะเก็บ flash drive นั้นไว้เพื่อการตรวจสอบอย่างละเอียดภายหลัง และจะส่งคืนให้ภายหลัง
          - ห้ามนำไฟล์ข้อมูล ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ภาพยนตร์ อันจะมีผลต่อความไม่เท่าเทียมและยุติธรรมของการแข่งขัน เข้ามาในห้องแข่งขัน
          การติดตั้ง software เฉพาะ
          - ให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบ software พื้นฐาน ที่กรรมการจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้ (เพื่อเป็นการลดเวลาการเตรียมความพร้อมของผู้แข่งขัน)
          - ให้ผู้เข้าแข่งขันแจ้งกรรมการให้ทราบถึงรายการ software ที่ต้องการติดตั้งเพิ่ม
          - ให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้ง software ผ่านจาก flash drive เท่านั้น (ห้าม copy file หรือ folder มาลงในเครื่องเพื่อการติดตั้ง)
          - เมื่อติดตั้ง software เฉพาะเสร็จแล้ว ให้ส่งมอบ flash drive พร้อมชื่อเจ้าของต่อกรรมการแข่งขันทันที
     2.4 ข้อห้ามในรายการแข่งขัน
          - ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
          - ห้ามนำเอกสารเข้าห้องแข่งขัน นอกเสียจากได้รับพิจารณาอนุญาตจากกรรมการ

วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2562 เวลา 18:43 น.
ลิงก์รับสมัครคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2562
http://gg.gg/referee-silapa69_spk1
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09:28 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 26
จำนวนทีม 1,588
จำนวนนักเรียน 3,665
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,281
จำนวนกรรมการ 1,024
ครู+นักเรียน 5,946
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,970
ประกาศผลแล้ว 214/229 (93.45%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 22
เมื่อวาน 64
สัปดาห์นี้ 187
สัปดาห์ที่แล้ว 390
เดือนนี้ 476
เดือนที่แล้ว 1,444
ปีนี้ 17,841
ทั้งหมด 163,521