งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562   
-----ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.10 จังหวัดเพชรบุรี----   
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 9 ก.ย. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562   
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 31 ต.ค. 2562   
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1 - 5 พ.ย. 2562   
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 6 พ.ย. 2562 
การพิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียนและครู แล้วแต่ทางโรงเรียนจัดพิมพ์เอง
โดยการเข้าแข่งขันทุกรายการขอให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน ในการยืนยันตัวตนลงทะเบียนการแข่งขัน
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 9 - 10 พ.ย. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ 12 พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 13 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป   
♦ ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อตัวแทนแข่งขัน
ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก/ระดับชาติ 13 - 16 พ.ย. 2562


---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก / ระดับชาติ-   
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 16 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 18-24  พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 24  พ.ย. 2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธ.ค. 2562
ที่ กิจกรรมการแข่งขัน วันแข่งขัน สถานที่แข่งขัน
1 ภาษาไทย 9 พ.ย. 62 ร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯ
2 คณิตศาสตร์ 9 พ.ย. 62 ร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯ
3 วิทยาศาสตร์  9 พ.ย. 62 ร.ร.พรหมานุสรณ์ฯ
4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 10 พ.ย. 62 ร.ร.ท่ายางวิทยา
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 10 พ.ย. 62 ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
6 ศิลปะ 9 -10 พ.ย. 62 ร.ร.คงคาราม
7 การงานอาชีพ 10 พ.ย. 62 ร.ร.บ้านลาดวิทยา
8 คอมพิวเตอร์ 10 พ.ย. 62 ร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯ
9 หุ่นยนต์ 9 พ.ย. 62 ร.ร.พรหมานุสรณ์ฯ
10 ภาษาต่างประเทศ 9 พ.ย. 62 ร.ร.พรหมานุสรณ์ฯ
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9 พ.ย. 62 ร.ร.วัดจันทราวาสฯ
วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 16:43 น.
แจ้งโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วม
-กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)ม.ต้น
-กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)ม.ปลาย
-กิจกรรมสภานักเรียน

ส่งรูปเล่มเอกสาร ตามเกณฑ์การแข่งขัน
ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนวันจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

-กิจกรรมCrossword ทุกทีม
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน CROSSWORD มาเอง

--------------------------------------------------- 
  
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน
 หมายเหตุ การแก้ไขชื่อ-สกุล เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน ให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งศูนย์ฯ ในช่วงเวลาของการตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบจนถึงวันรายงานตัวก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงถึงจะมีผล
---------------------------------------------------

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 32
จำนวนทีม 1,747
จำนวนนักเรียน 3,783
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,570
จำนวนกรรมการ 1,022
ครู+นักเรียน 6,353
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,375
ประกาศผลแล้ว 210/226 (92.92%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 75
เมื่อวาน 64
สัปดาห์นี้ 233
สัปดาห์ที่แล้ว 263
เดือนนี้ 803
เดือนที่แล้ว 2,015
ปีนี้ 13,550
ทั้งหมด 157,027