งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ติดตามการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ณ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 

https://central69.sillapa.net/sm-central/

การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับชาติ ดำเนินการภายในวันที่ 18-24 พ.ย. 2562 
(เอกสารการเปลี่ยนตัวสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระดับชาติ)


ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากการเปลี่ยนตัวในระบบได้ทำการปิดระบบแล้ว ถ้าโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ขอให้เตรียมหนังสือเปลี่ยนตัวพร้อมหลักฐานประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน(สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน)ไปยื่นยังจุดที่ทำการแข่งขัน

แผนผังโรงเรียน ศูนย์จัดการแข่งขัน

ศูนย์สังคมศึกษาฯ รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

การแข่งขันคอมพิวเตอร์ รร.สวนกุหลาบ วิทยาลัยรังสิต
การแข่งขันการงานอาชีพฯ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

อาคาร4 เวทีโดม  สิรินธร1,3  อาคาร อบจ.

 
 

คำสั่งจากศูนย์จัดการแข่งขัน

คำสั่งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ ปทุมธานี กลุ่ม 1
 


ขอเชิญประชุม
1.โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม) เรียนเชิญตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบนักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ เพื่อร่วมหารือและวางเกณฑ์ตัดสินการแข่งขัน ในวันที่ 5 ก.ย. 2562 ณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เวลา 13.00 น. คลิกโหลดหนังสือเชิญประชุม 
2.โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คลิกโหลดหนังสือเชิญประชุม
 
 
ตารางจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1

  
-----ระดับเขตพื้นที่----   

♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 22 ส.ค. – 9 ต.ค. 62
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  10 ต.ค. 62
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 11-17 ต.ค. 62
♦ ผู้ดูแลระบบแต่ละศูนย์ตรวจสอบรายชื่อและอนุมัติผลการแก้ไข 11-20 ต.ค. 62
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู   21 ต.ค. 62 เป็นต้นไป 
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 28-29 ต.ค. 62
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน


---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-   

♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1-16 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 18-24  พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26  พ.ย. 2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธ.ค. 2562
รายละเอียดการเปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน
 
*************************************
หนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน คลิก 
หนังสือขอเปลี่ยนตัวครู  คลิก
*************************************

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 23
จำนวนทีม 1,584
จำนวนนักเรียน 3,887
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,517
จำนวนกรรมการ 759
ครู+นักเรียน 6,404
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,163
ประกาศผลแล้ว 208/227 (91.63%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 52
สัปดาห์นี้ 127
สัปดาห์ที่แล้ว 259
เดือนนี้ 337
เดือนที่แล้ว 1,433
ปีนี้ 11,101
ทั้งหมด 183,308