แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนธัญบุรี 143 96 68.09% 28 19.86% 14 9.93% 3 2.13% 141
2 โรงเรียนธัญรัตน์ 144 86 60.56% 37 26.06% 12 8.45% 7 4.93% 142
3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 125 78 63.93% 30 24.59% 11 9.02% 3 2.46% 122
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 120 72 60% 28 23.33% 16 13.33% 4 3.33% 120
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 116 66 57.39% 28 24.35% 11 9.57% 10 8.7% 115
6 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 104 63 60.58% 24 23.08% 10 9.62% 7 6.73% 104
7 โรงเรียนวัดเขียนเขต 62 36 61.02% 10 16.95% 7 11.86% 6 10.17% 59
8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 67 34 50.75% 19 28.36% 10 14.93% 4 5.97% 67
9 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 65 34 53.97% 9 14.29% 12 19.05% 8 12.7% 63
10 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 78 28 35.9% 25 32.05% 13 16.67% 12 15.38% 78
11 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 44 18 41.86% 10 23.26% 13 30.23% 2 4.65% 43
12 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 38 16 43.24% 10 27.03% 5 13.51% 6 16.22% 37
13 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 52 12 24% 20 40% 10 20% 8 16% 50
14 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 49 12 25% 16 33.33% 11 22.92% 9 18.75% 48
15 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 36 7 19.44% 7 19.44% 11 30.56% 11 30.56% 36
16 โรงเรียนระเบียบวิทยา 33 6 18.18% 9 27.27% 8 24.24% 10 30.3% 33
17 โรงเรียนอุดมวิทยา 30 6 20.69% 8 27.59% 6 20.69% 9 31.03% 29
18 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 34 2 6.06% 9 27.27% 11 33.33% 11 33.33% 33
19 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 14 2 14.29% 4 28.57% 7 50% 1 7.14% 14
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]