งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ งานศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดราชบุรี
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  1 ก.ย. -  11 ต.ค. 2562    
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ  12 - 18 ต.ค. 2562   
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  25 - 26 ต.ค. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่  ภายในวันที่ 28 ต.ค 2562
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
  28 ต.ค 2562 เป็นต้นไป
 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ แจ้งมีสลับห้องแข่งขันรายการซูโดกุ เนื่องจากมีผู้เข้าแข่งขันม.ต้น จำนวนมาก

# ซูโดกุ  ม.ต้น      แข่งที่ห้อง 631
# ซูโดกุ  ม.ปลาย  แข่งที่ห้อง 632
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 11:56 น.
กิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC 
โรงเรียนที่เข้าแข่งขันส่งเล่มเอกสาร ก่อนการวันแข่งขัน จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่  21  ตุลาคม 2562 ไม่เกินเวลา 16.00 น. ส่งที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 15:38 น.
ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ขอเปลี่ยนแปลงห้องแข่งขัน 4 รายการ จากหอประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคาร 7 เป็น ## ห้องสมุดโรงเรียน อาคาร7 ชั้น 1#

ในรายการแข่งขันต่อไปนี้

1. การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอเม็ท) ม.1-3
2. การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอเม็ท) ม.4-6
3.การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-3
4.การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-6
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10:26 น.
สถานที่แข่งขัน
 
1) ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
   ภาษาไทย 
   วิทยาศาสตร์ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา 
   การงานอาชีพ 
   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2) ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
     คณิตศาสตร์ 
     สังคมศึกษาฯ 
     ภาษาต่างประเทศ

3) ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
     กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
     - ทัศนศิลป์
     - นาฏศิลป์
     - ดนตรีไทย
     - ดนตรีสากล
เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ
 
ที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการ โรงเรียนที่ตั้งศูนย์ เลขานุการศูนย์ หมายเลขโทรศัพท์
1 ภาษาไทย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นางพัชรี เปล่งผิว 08 7163 9114
2 คณิตศาสตร์ ราชโบริกานุเคราะห์ นางวิมลรัตน์ อิ่มสุดสำราญ 09 8253 8499
3 วิทยาศาสตร์ บางแพปฐมพิทยา นายณัฐวุฒิ แฝงนาง 06 2524 9588
4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สายธรรมจันทร์ นางสาวกัณฐมณี​   แกรอด 06 6165 1629
5 สุขศึกษาและพลศึกษา ประสาทรัฐประชากิจ นายอธิภัทร  นาคคูบัว 08 7014 8928
6 ศิลปะ โพธาวัฒนาเสนี นางพิชญ์สุฐฌา เดชเดชาโชติ 06 4595 0159
7 การงานอาชีพ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นายนิมิต สายสิทธิ์ 08 6068 2355
8 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โพธาวัฒนาเสนี นายสามารถ เพ็งเลา 08 3084 8451
9 ภาษาต่างประเทศ ราชโบริกานุเคราะห์ นางณิชาอร แช่มเจริญพร 08 9047 8952
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รัตนราษฎร์บำรุง นายเกรียงไกร นครพงศ์ 09 4293 2015

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 47
จำนวนทีม 2,426
จำนวนนักเรียน 5,415
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,455
จำนวนกรรมการ 1,365
ครู+นักเรียน 8,870
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,235
ประกาศผลแล้ว 214/214 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 83
สัปดาห์ที่แล้ว 237
เดือนนี้ 314
เดือนที่แล้ว 599
ปีนี้ 2,402
ทั้งหมด 134,506