แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสิงห์บุรี 135 132 98.51% 2 1.49% 0 0% 0 0% 134
2 โรงเรียนอินทร์บุรี 127 96 78.05% 19 15.45% 6 4.88% 2 1.63% 123
3 โรงเรียนบางระจันวิทยา 94 56 62.92% 15 16.85% 13 14.61% 5 5.62% 89
4 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 71 39 56.52% 18 26.09% 7 10.14% 5 7.25% 69
5 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 64 38 62.3% 9 14.75% 8 13.11% 6 9.84% 61
6 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 55 29 64.44% 9 20% 7 15.56% 0 0% 45
7 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 49 26 53.06% 12 24.49% 7 14.29% 4 8.16% 49
8 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 45 23 56.1% 8 19.51% 5 12.2% 5 12.2% 41
9 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 42 22 55% 9 22.5% 5 12.5% 4 10% 40
10 โรงเรียนทองเอนวิทยา 28 18 66.67% 5 18.52% 2 7.41% 2 7.41% 27
11 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 26 15 57.69% 7 26.92% 2 7.69% 2 7.69% 26
12 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 25 14 60.87% 3 13.04% 1 4.35% 5 21.74% 23
13 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 21 13 68.42% 2 10.53% 3 15.79% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนพระกุมารเยซู 21 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]