แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 151 113 76.35% 30 20.27% 3 2.03% 2 1.35% 148
2 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 119 93 78.81% 17 14.41% 5 4.24% 3 2.54% 118
3 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 105 66 64.08% 29 28.16% 7 6.8% 1 0.97% 103
4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 105 59 60.2% 26 26.53% 11 11.22% 2 2.04% 98
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 93 48 54.55% 24 27.27% 11 12.5% 5 5.68% 88
6 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 61 38 62.3% 12 19.67% 6 9.84% 5 8.2% 61
7 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 67 30 46.15% 21 32.31% 10 15.38% 4 6.15% 65
8 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 69 29 42.65% 21 30.88% 13 19.12% 5 7.35% 68
9 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 61 29 49.15% 15 25.42% 11 18.64% 4 6.78% 59
10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 53 28 53.85% 14 26.92% 8 15.38% 2 3.85% 52
11 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 72 27 38.03% 25 35.21% 13 18.31% 6 8.45% 71
12 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 44 25 56.82% 10 22.73% 5 11.36% 4 9.09% 44
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 44 23 53.49% 12 27.91% 6 13.95% 2 4.65% 43
14 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 51 14 27.45% 16 31.37% 15 29.41% 6 11.76% 51
15 โรงเรียนอันนาลัย 41 13 33.33% 16 41.03% 5 12.82% 5 12.82% 39
16 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 29 13 46.43% 8 28.57% 6 21.43% 1 3.57% 28
17 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 24 13 54.17% 5 20.83% 5 20.83% 1 4.17% 24
18 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 28 11 44% 5 20% 8 32% 1 4% 25
19 โรงเรียนกุศลวิทยา 31 9 31.03% 5 17.24% 9 31.03% 6 20.69% 29
20 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 35 7 22.58% 15 48.39% 3 9.68% 6 19.35% 31
21 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 23 7 33.33% 8 38.1% 4 19.05% 2 9.52% 21
22 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 13 4 40% 1 10% 4 40% 1 10% 10
23 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
24 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 7 0 0% 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]