งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นายนิพล อินทร์จันทร์
เบอร์โทรศัพท์ :
086-3528901 
E-mail : [email protected] 
-----ระดับเขตพื้นที่----   
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 27 ส.ค. 2562 ถึง 30 ต.ค. 2562   
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 31 ต.ค. 2562   
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1 - 5 พ.ย. 2562   
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู xx - xx พ.ย. 2562 
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 9 - 10 พ.ย. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่  12 พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 15 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป


---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-   
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1-16 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 18-24  พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26  พ.ย. 2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธ.ค. 2562

 
แจ้งกรรมการตัดสินทุกรายการให้มาประชุม
เพื่อฟังคำชี้แจง
และทำความเข้าใจ เวลา 08.00 น.
ภาษาไทย   ที่อาคาร 1  
คณิตศาสตร์  ที่อาคาร  6  ห้อง 628
วิทยาศาสตร์  ที่อาคาร 3  ห้อง 301
สังคมศึกษา  ที่โดมดอกแก้ว 1  หน้าอาคาร 2
สุขศึกษา  ที่อาคาร 5 ห้อง  501  
ศิลปะ   ที่โรงอาหาร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ที่โดม ร. 10 
ภาษาอังกฤษ  ที่อาคาร 4
แจ้งการแข่งขันคณิตศาสตร์รายการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 และ ม.4 - ม.6
ใช้หัวข้อ
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้”
โดยในการแข่งขันใช้โปรแกรม GSP เวอร์ชัน 4.6
         สามารถตรวจสอบรายชื่อ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันได้ที่เมนู

       "กรรมการตัดสินการแข่งขัน" 
             แจ้งทุกโรงเรียน ในวันแข่งจริง
ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชน
      มาแสดงแก่กรรมการที่ตัดสินแต่ละกิจกรรม
 โดยไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันในระบบ
เรียน   คุณครูผู้ฝึกซ้อมและกรรมการการแข่งขันซูโดกุ
             จากเกณฑ์การแข่งขันซูโดกุในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ได้กำหนดให้มีการแข่งขันซูโดกุ
2 รอบ รอบละ 60 นาที โดยที่แต่ละรอบใช้ปริศนาซูโดกุ 10 แบบ ดังนี้
1. Classic Sudoku                                   2. Diagonal Sudoku
3. Alphabet Sudoku                                4. Jigsaw Sudoku
5. Even-Odd Sudoku                              6. Consecutive Sudoku
7. Asterisk Sudoku                                 8. Thai Alphabet Sudoku
9. Diagonal Jigsaw Sudoku                      10. Windoku Sudoku
จึงขอให้คุณครูแต่ละโรงเรียนออกปริศนาซูโดกุพร้อมเฉลยทั้งหมด 10 แบบนี้เป็นจำนวน
2 ชุด เพื่อนำมาคัดเลือกเป็นปริศนาที่ใช้ในการแข่งขันทั้ง 2 รอบ โดยที่แต่ละปริศนาควรมีความกว้าง
และความยาวไม่เกิน 10 เซนติเมตร รวมทั้งตัวเลข เส้นตารางหรือส่วนที่แรเงาของปริศนาต้องมีความชัดเจน เนื่องจากต้องนำมาทำสำเนาให้ครบตามจำนวนผู้แข่งขัน  โดยสามารถนำปริศนาซูโดกุมาส่งได้ในวันแข่งขัน ที่โรงเรียนสระแก้ว ที่อาคาร 6 ชั้น 2 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้อง 625 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้อง 626)  ก่อนเวลา 08.30 น.
                                                                                                           

 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 892
จำนวนนักเรียน 1,853
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,289
จำนวนกรรมการ 790
ครู+นักเรียน 3,142
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,932
ประกาศผลแล้ว 180/215 (83.72%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 15
สัปดาห์นี้ 41
สัปดาห์ที่แล้ว 71
เดือนนี้ 95
เดือนที่แล้ว 404
ปีนี้ 5,107
ทั้งหมด 76,284