งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ประกาศ
ด้วย โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ได้ขอสละสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติในรายการวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 จึงทำให้ โรงเรียนที่เป็นรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) ได้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ  ได้เป็นตัวแทนในรายการวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 แทน
 
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

-----------------------------------------------------------------------------------------  ตัวอย่าง เอกสารขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน และ ครูผู้ฝึกสอน


-----------------------------------------------------------------------------
 
แจ้งจากศูนย์จัดการแข่งขัน
สพม.6 สมุทรปราการ เขต 2
ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนแข่งขัน อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
@ กรุณา ลงชื่อสมัครให้เรียบร้อย ก่อนระบบจะปิด@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  แจ้งจากศูนย์จัดการแข่งขัน
สพม.6 สมุทรปราการ 2
ระบบได้เปิดให้ลงทะเบียนแข่งขันแล้ว(วันที่ 27 ส.ค. 2562)  และจะปิดตามประกาศก่อนหน้านี้ (28 ส.ค. 2562 เวลา 18.00 น.)แต่สามารถลงรูปและพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนได้ตลอดแม้ว่าระบบจะปิดการลงทะเบียน ดังนั้นขอให้โรงเรียนต่างๆ ที่สมัครแข่งขัน กรุณาลงชื่อสมัครให้เรียบร้อย ก่อนระบบจะปิด
--------------------------------------------------------------------

  ประกาศ (สพม.6 สมุทรปราการ เขต 2)
ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนแข่งขันในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดระบบอีกครั้งในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. เพื่อให้ทางศูนย์การแข่งขัน ศิลปะ –ดนตรี และทัศนศิลป์ ซึ่งมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 ได้ดำเนินการเตรียมเอกสารการแข่งขัน  ขอให้โรงเรียนต่างๆ ดำเนินการสมัครรายการแข่งขันต่างๆ ให้เรียนร้อย ก่อนที่ระบบจะปิด

*********************************************


แจ้งโรงเรียนสังกัด สพม.6 สมุทรปราการ เขต 2 ทราบ
ระบบรับสมัครนักเรียน จะปิดระบบชั่วคราว ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ตังแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปเพื่อทางศูนย์การแข่งขัน ศิลปศึกษา-นาฎศิลป์ จะดำเนินการจัดทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการแข่งขันการแข่งขันในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 และจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่หลังประกาศผลการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว...โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

สถานที่จัดการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69  สพม.6 สมุทรปราการ 2
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
◊ สถานที่จัดการแข่งขัน   :  โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม
◊ กำหนดจัดการแข่งขัน   :  วันที่ 7 กันยายน 2562
◊ ผู้ประสานงาน        :  ครูอายา    โทร. 06-2638-3234
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
◊ สถานที่จัดการแข่งขัน   : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
◊ กำหนดจัดการแข่งขัน   : วันที่ 7 กันยายน 2562
◊ ผู้ประสานงาน        : ครูชุติมา   โทร. 09-4439-9393
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
◊ สถานที่จัดการแข่งขัน   : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
◊ กำหนดจัดการแข่งขัน   : วันที่ 8 กันยายน 2562
◊ ผู้ประสานงาน         : นางสาวพัชราภรณ์ เจริญสุข  โทร. 09-7134-7871
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
◊ สถานที่จัดการแข่งขัน   : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
◊ กำหนดจัดการแข่งขัน   : วันที่ 8 กันยายน 2562
◊ ผู้ประสานงาน        :    -
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
◊ สถานที่จัดการแข่งขัน   : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ สมุทรปราการ
◊ กำหนดจัดการแข่งขัน   : วันที่ 3 กันยายน 2562
◊ ผู้ประสานงาน        : ครูอังกูร   โทร. 08-7119-7559
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 ① ดนตรี
 ◊ สถานที่จัดการแข่งขัน  : โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
 ◊ กำหนดจัดการแข่งขัน  : วันที่ 31 สิงหาคม 2562
 ◊ ผู้ประสานงาน       :    -
 ② นาฏศิลป์
 ◊ สถานที่จัดการแข่งขัน  : โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
 ◊ กำหนดจัดการแข่งขัน  : วันที่ 26 สิงหาคม 2562
 ◊ ผู้ประสานงาน       :        -
 ③ ทัศนศิลป์
 ◊ สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 ◊ กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 30 สิงหาคม 2562
 ◊ ผู้ประสานงาน      : นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ  โทร. 08-6604-1585
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 ◊ สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
 ◊ กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 12 กันยายน 2562
 ◊ ผู้ประสานงาน      : ครูเอ็มวัน  โทร. 08-9117-2205
 
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
 ① คอมพิวเตอร์
 ◊ สถานที่จัดการแข่งขัน   :  โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
 ◊ กำหนดจัดการแข่งขัน   :  วันที่ 23-25 กันยายน 2562
 ◊ ผู้ประสานงาน        :  ครูกฤษณา    โทร. 08-3199-9348
                       ครูอุมาพร     โทร. 08-6398-9921
 ② หุ่นยนต์
 ◊ สถานที่จัดการแข่งขัน  : โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
 ◊ กำหนดจัดการแข่งขัน  : วันที่ 27-28 กันยายน 2562
 ◊ ผู้ประสานงาน       : ครูพรหมพร     โทร. 08-1969-0488

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
① ภาษาอังกฤษ
◊ สถานที่จัดการแข่งขัน  : โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
◊ กำหนดจัดการแข่งขัน  : วันที่ 4 กันยายน 2562
◊ ผู้ประสานงาน       : ครูบุษรา   โทร. 08-4139-7425
②  ภาษาที่สอง
◊ สถานที่จัดการแข่งขัน  : โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
◊ กำหนดจัดการแข่งขัน  : วันที่ 28 กันยายน 2562
◊ ผู้ประสานงาน       :              -
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
① กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรมฯ
◊ สถานที่จัดการแข่งขัน  : โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
◊ กำหนดจัดการแข่งขัน  : วันที่ 14 กันยายน 2562
◊ ผู้ประสานงาน       : ครูธนูชัย     โทร. 08-1449-4646
② กิจกรรมสภานักเรียน YC หนังสือเล่มเล็ก และยุวบรรณารักษ์
◊ สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
◊ กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 14 กันยายน 2562
◊ ผู้ประสานงาน      : ครูธนูชัย    โทร. 08-1449-4646
-----ระดับเขตพื้นที่----   
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 20 ส.ค. 2562 
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู x พ.ย. 2562   
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 23 ส.ค. 2562 
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่b 26 ส.ค. - 15 พ.ย. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ - xx พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน xx พ.ย. 2562 เป็นต้นไป


---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-   
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 21-27  พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 1  ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธ.ค. 2562

*ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 1,194
จำนวนนักเรียน 3,007
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,903
จำนวนกรรมการ 821
ครู+นักเรียน 4,910
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,731
ประกาศผลแล้ว 201/227 (88.55%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 13
สัปดาห์นี้ 154
สัปดาห์ที่แล้ว 415
เดือนนี้ 556
เดือนที่แล้ว 914
ปีนี้ 3,524
ทั้งหมด 127,918