งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค
เป็นวันที่ 13 พ.ย.62 (จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 15 พ.ย.62)

ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายการที่เป็นตัวแทนให้ถูกต้องอีกครั้ง.

-----ระดับเขตพื้นที่----   
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 6 ก.ย. 2562 ถึง 13 ต.ค. 2562   
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 14 ต.ค. 2562   
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 14 - 16 ต.ค. 2562   
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 17 - 21 ต.ค. 2562 
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 22,24,25,26 ต.ค. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ - 28 ต.ค. 2562   

♦ ตรวจสอบรายชื่อแก้ไข เปลี่ยนตัวก่อนโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับชาติ 28-31 ต.ค. 2562
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 2 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป (*หลังศูนย์แข่งขันประกาศผลเป็นทางการ)
โอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค 13 พ.ย. 2562
♦ เว็บไซต์สำหรับใส่รูปภาพระดับภาค (หลังการโอนข้อมูล)       
https://www.central69.sillapa.net/sm-center/


---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-   
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1-16 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 18-24  พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26  พ.ย. 2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธ.ค. 2562
   
การรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนต้องใช้บัตรประจำตัวที่มีรูปเท่านั้น
โรงเรียนต้องดำเนินการเพิ่มรูปก่อนทำการพิมพ์บัตรประจำตัวให้ครบถ้วน
ทั้งผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โดยดำเนินการตามคู่มือต่อไปนี้
**Download คู่มือการเพิ่มรูปภาพในบัตรประจำตัว 
กรณีแก้ไข

การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่างนี้
Download คู่มือการแก้ไข ชื่อ-สกุลของนักเรียนและครู


กรณีเปลี่ยนตัว
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศ  โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปแบบของไฟล์ pdf เท่านั้น และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง
Download เอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีเปลี่ยนตัว
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน

แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
**หมายเหตุ : ทั้งกรณีการแก้ไขและกรณีเปลี่ยนตัว ของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2562
วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:34 น.

วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 15:10 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 15
จำนวนทีม 987
จำนวนนักเรียน 2,365
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,486
จำนวนกรรมการ 1,244
ครู+นักเรียน 3,851
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,095
ประกาศผลแล้ว 211/230 (91.74%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 21
เมื่อวาน 74
สัปดาห์นี้ 233
สัปดาห์ที่แล้ว 419
เดือนนี้ 551
เดือนที่แล้ว 1,252
ปีนี้ 19,526
ทั้งหมด 97,238