งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา @

เปิดลงทะเบียนนักเรียน / ครู ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 1 - 15 ต.ค. 62
แก้ไขรายชื่อ / เปลี่ยนตัว วันที่ 18 - 21  ต.ค. 62
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน / ครู วันที่ 24 ต.ค. 62
จัดการแข่งขัน วันที่ 31 ต.ค. - 11 พ.ย. 62

mail-- ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก -- mail

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1-16 พ.ย. 62
แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อ ระดับภาค 18-24 พ.ย. 62
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 พ.ย. 62 เป็นต้นไป
จัดการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธ.ค. 62


 

 

heart กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน heart

เปลี่ยนแปลง สถานที่แข่งขัน กิจกรรมลูกเสือ ดังนี้..

1. กิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3  
แข่งขันที่    ศาลาประชาคมบ้านทุ่งกราด

2. กิจกรรมใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และการสะกดรอย ป.4 - ป.6 
แข่งขันที่  
โรงเรียนบ้านทุ่งกราด

3. กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
แข่งขันที่  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด

        รายการอื่นๆ  แข่งขันที่เดิม (ร.ร.บ้านทุ่งกราด)
วันพฤหัสบดี ที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:12 น.
cool สุขศึกษา และ พลศึกษาcool
กิจกรรมแข่งขันวันที่ 8 พ.ย.62 ดังนี้
1. แอโรบิก (ประถม , มัธยม)
2. ทักษะพื้นฐาน(มวยสากลสมัครเล่น) (ประถม , มัธยม)
3. ตอบปัญหาฯ(ประถม , มัธยม)

กิจกรรมแข่งขันวันที่ 9 พ.ย.62 ดังนี้
1. คีตะมวยไทย (ประถม , มัธยม)

 
วันพุธ ที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:15 น.
devil สุขศึกษา และ พลศึกษาdevil
 
วันพุธ ที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06:01 น.
@@@  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    @@@
1. ให้ทุกทีมที่สมัครกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4 ป.6 มีผู้สมัคร 20 ทีม ตรวจสอบลำดับที่เข้าแข่งขัน(เมนูหลัก/รายชื่อ นร.ครู แต่ละกิจกรรม/วิทยาศาสตร์ จะพบลำดับที่ของทีมที่สมัคร...)
**ทีมลำดับที่ 1 - 14 แข่งขันในวันที่ 8 พ.ย.62 ณ สนามแข่งขัน ร.ร.วัดมโนรม **
**ทีมลำดับที่ 15 - 20 แข่งขันในวันที่ 9 พ.ย.62 ณ สนามแข่งขัน ร.ร.วัดมโนรม**

2. ให้ทุกทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน "นักบินน้อย" ตรวจสอบเกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 69 ปี กศ.2562 อย่างละเอียด
    - เงื่อนไข...นำวัสดุ อุปกรณ์ มาสร้างเครื่องร่อนพร้อมกันในสนาม . เครื่องมือช่วยประกอบการสร้าง ต้องนำมาประดิษฐ์ ในสนามช่วงการแข่งขันเท่านั้น ห้ามนำที่สำเร็จมาใช้ 
3. ให้ทุกทีม  นำสายปลั๊กต่อพวง มาด้วย  นะคะ
วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:46 น.
กิจกรรมเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 ป.3 (ทีม 2 คน) เดิม แข่งขันที่ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งกราด
เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็น  แข่งขันที่  ห้องประชุม 4 สพป.ชลบุรีเขต 3
 
วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:36 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังนี้
1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมสามารถเปลี่ยนได้ทุกกรณี แต่ต้องทำหนังสือ    ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาตพร้อมทั้งสำเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (สำเนา 1 ใบ ต่อ 1 กิจกรรม)
2. โครงงานคณิตศาสตร์
    2.1 อนุโลมให้ส่งเล่มรายงาน จำนวน 6 เล่ม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 หรือที่คุณครูสมพร  อาษาเอื้อ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ หมู่ 8 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
    2.2 หากเกินกำหนดเวลาที่อนุโลม สามารถส่งเล่มรายงาน ณ จุดลงทะเบียน แต่จะถูกตัดคะแนนตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด
3. การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ใช้โปรแกรม GSP version 4.06 เท่านั้น และโจทย์การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ข้อที่ 5 มีหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน     ทั้ง 2 ระดับ ดังนี้
       3.1 สัตว์ในจินตนาการ และให้นำเสนอ ดังนี้
            1. ชื่อสัตว์
            2. สิ่งที่สัตว์ชอบ/ไม่ชอบ
            3. ความสามารถเฉพาะตัว
      3.2 สิ่งประดิษฐ์ในอนาคต และให้นำเสนอ ดังนี้
            1. ชื่อสิ่งประดิษฐ์
            2. วิธีการใช้งาน
            3. ประโยชน์ที่ได้รับ
โดยจะจับฉลากหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันเพียงหัวข้อเดียว ณ ห้องแข่งขัน
4. การแข่งขัน A-MATH
    4.1 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง โดยเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อย
   4.2 ผู้เข้าแข่งขันตรวจนับจำนวนเบี้ยให้ครบ โดยระดับประถมศึกษาใช้เบี้ย จำนวน 70 ตัว ระดับมัธยมศึกษาใช้เบี้ย จำนวน 100 ตัว
   4.3 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมนาฬิกาจับเวลาหรือสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น A-math Clock (แนะนำให้ใช้ระบบ Android เนื่องจากเวลาสามารถติดลบได้)
 
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 16:55 น.
ขอให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
ส่งเอกสาร หลักฐาน แนบตามที่กำหนดในแต่ละประเภทความพิการ ดังนี้ 
✓ สมุดประจำตัวคนพิการ หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ
✓ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
✓ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ระบุระดับสติปัญญา(IQ) ต่ำกว่า 70
✓ ผลการคัดกรองตามแบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
✓ วุฒิบัตรผู้ดำเนินการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี2556 จำนวน 2 คน
✓ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ครบ 8 องค์ประกอบ ในปีการศึกษาปัจจุบัน 

*** แนบแบบตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน ด้วย


โดยส่ง มาที่ งานการศึกษาพิเศษ รร.วัดนาพร้าว  

ซึ่งจะมีคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร ได้ ดำเนินการตรวจสอบ ให้ ล่วงหน้า   เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ทุกโรงเรียนค่ะ 

ทั้งนี้ ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้ศึกษา หลักเกณฑ์ การเตรียมและการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้เข้าแข่งขัน จากประกาศ คำชี้แจง การประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)14:45 ศน.ณัฐนิช สพป.ชบ.3 หากมีข้อสงสัย  ติดต่อ ครูการศึกษาพิเศษ รร.วัดนาพร้าว

- ครูชุติมา ฐิติกรนวัต (ครูอ้อย (โทร)0996312089)
- ครูวุฒิพงษ์  ร้วนทร ( ครูเบนซ์ (โทร) 0988091989)
  ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ระหว่าง 25-30 ตุลาคม 2562   ที่ รร.วัดนาพร้าว ค่ะ
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 16:30 น.
เกณฑ์การแข่งขัน Crossword (เพิ่มเติม)
เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ -สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (แก้ไข) กิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 147
จำนวนทีม 4,302
จำนวนนักเรียน 9,116
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 6,473
จำนวนกรรมการ 1,232
ครู+นักเรียน 15,589
ครู+นักเรียน+กรรมการ 16,821
ประกาศผลแล้ว 250/257 (97.28%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 7
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 178
สัปดาห์ที่แล้ว 318
เดือนนี้ 106
เดือนที่แล้ว 212
ปีนี้ 4,010
ทั้งหมด 616,875