แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชัยนาท

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 52 47 90.38% 3 5.77% 2 3.85% 0 0% 52
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 46 32 69.57% 8 17.39% 4 8.7% 2 4.35% 46
3 โรงเรียนเทพรัตน์ 37 28 75.68% 6 16.22% 3 8.11% 0 0% 37
4 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 33 26 81.25% 5 15.63% 1 3.13% 0 0% 32
5 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 28 24 85.71% 3 10.71% 0 0% 1 3.57% 28
6 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 31 23 74.19% 5 16.13% 3 9.68% 0 0% 31
7 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 35 22 68.75% 5 15.63% 4 12.5% 1 3.13% 32
8 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 36 21 63.64% 7 21.21% 2 6.06% 3 9.09% 33
9 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 30 21 70% 6 20% 2 6.67% 1 3.33% 30
10 โรงเรียนบ้านหนองยาง 32 21 67.74% 3 9.68% 4 12.9% 3 9.68% 31
11 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 35 20 58.82% 11 32.35% 2 5.88% 1 2.94% 34
12 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 28 20 71.43% 4 14.29% 3 10.71% 1 3.57% 28
13 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 28 20 71.43% 3 10.71% 4 14.29% 1 3.57% 28
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 28 19 73.08% 1 3.85% 2 7.69% 4 15.38% 26
15 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 22 19 90.48% 1 4.76% 1 4.76% 0 0% 21
16 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 26 16 66.67% 7 29.17% 1 4.17% 0 0% 24
17 โรงเรียนวัฒนะโชติ 23 16 69.57% 5 21.74% 0 0% 2 8.7% 23
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 30 15 53.57% 7 25% 3 10.71% 3 10.71% 28
19 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 23 15 68.18% 5 22.73% 0 0% 2 9.09% 22
20 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 20 15 78.95% 2 10.53% 1 5.26% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนวัดนางลือ 23 14 63.64% 3 13.64% 4 18.18% 1 4.55% 22
22 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 20 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 19 13 76.47% 3 17.65% 0 0% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 15 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
25 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 15 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
26 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 21 12 60% 6 30% 1 5% 1 5% 20
27 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 18 12 66.67% 0 0% 3 16.67% 3 16.67% 18
28 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 18 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
29 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 15 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
30 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 15 11 73.33% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
31 โรงเรียนวัดมะปราง 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
32 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
33 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 15 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
34 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
35 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 20 9 47.37% 6 31.58% 0 0% 4 21.05% 19
36 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
37 โรงเรียนวัดโรงวัว 15 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
38 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 14 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
40 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
41 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 11 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 16 8 50% 6 37.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
43 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
44 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
45 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
46 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 13 8 61.54% 1 7.69% 4 30.77% 0 0% 13
47 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา 12 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
48 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 12 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
49 โรงเรียนวัดหนองจิก 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
51 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 16 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 1 6.67% 15
52 โรงเรียนวัดวังหมัน 16 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
53 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 14 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
54 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
55 โรงเรียนวัดบ้านหนอง 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
56 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 11 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
57 โรงเรียนวัดแหลมหว้า 11 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
58 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนบ้านหนองแค 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
61 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
62 โรงเรียนพระยาตาก 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
63 โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
64 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 10 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
65 โรงเรียนวัดหัวเด่น 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
67 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
70 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
71 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
72 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนวัดพระแก้ว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
77 โรงเรียนวัดหาดอาษา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนวัดหนองตาตน 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
80 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนวัดคลองบุญ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนวัดท่ากระแส 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนวัดหนองแขม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
88 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนวัดสระไม้แดง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนวัดเนินถ่าน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนวัดโคกหมู 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านหนองแจง 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
95 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
98 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
99 โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนวัดหอระฆัง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนวัดสนามชัย 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
106 โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
107 โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนวัดโพธาราม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 12 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
113 โรงเรียนวัดธรรมามูล 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
114 โรงเรียนวัดท่า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนอนุบาลสุธิชา 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
118 โรงเรียนวัดจันทน์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนวัดดอนตาล 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
120 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านคลองยาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนวัดพร้าว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
124 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
125 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
126 โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนวัดคลองเกษม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนวัดฝาง 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
131 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
132 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
133 โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
134 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
135 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
136 โรงเรียนวัดโพธิมงคล 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนวัดสระดู่ 5 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
139 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
140 โรงเรียนบ้านรางจิก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนวัดหนองพังนาค 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู 2502) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
145 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
146 โรงเรียนวัดคลองธรรม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
147 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์ นานาชาติ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนวัดกรุณา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านเก่า 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนวัดโคกสุก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านหัวถนน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
164 โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
165 โรงเรียนวัดหนองน้อย 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
166 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
167 โรงเรียนวัดกำแพง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
168 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวสาวินี อินคล้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทร. 085-3853632
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]