แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านทับช้าง 53 39 73.58% 7 13.21% 6 11.32% 1 1.89% 53
2 โรงเรียนบ้านตาเรือง 38 30 78.95% 5 13.16% 3 7.89% 0 0% 38
3 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 35 25 71.43% 6 17.14% 1 2.86% 3 8.57% 35
4 โรงเรียนบ้านประตง 36 22 62.86% 8 22.86% 3 8.57% 2 5.71% 35
5 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 38 20 58.82% 8 23.53% 3 8.82% 3 8.82% 34
6 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 50 19 39.58% 15 31.25% 10 20.83% 4 8.33% 48
7 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 46 18 48.65% 11 29.73% 6 16.22% 2 5.41% 37
8 โรงเรียนศรีหฤทัย 20 18 90% 0 0% 1 5% 1 5% 20
9 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 32 17 53.13% 10 31.25% 4 12.5% 1 3.13% 32
10 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 30 17 56.67% 6 20% 5 16.67% 2 6.67% 30
11 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 29 17 58.62% 6 20.69% 4 13.79% 2 6.9% 29
12 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 30 16 55.17% 7 24.14% 2 6.9% 4 13.79% 29
13 โรงเรียนบ้านซับตารี 25 15 60% 8 32% 1 4% 1 4% 25
14 โรงเรียนวัดคลองพลู 23 15 65.22% 6 26.09% 1 4.35% 1 4.35% 23
15 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 23 14 66.67% 4 19.05% 3 14.29% 0 0% 21
16 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 21 13 61.9% 7 33.33% 1 4.76% 0 0% 21
17 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 19 13 68.42% 1 5.26% 2 10.53% 3 15.79% 19
18 โรงเรียนวัดทับไทร 22 12 54.55% 6 27.27% 3 13.64% 1 4.55% 22
19 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 24 12 50% 5 20.83% 4 16.67% 3 12.5% 24
20 โรงเรียนวัดพังงอน 23 12 52.17% 5 21.74% 4 17.39% 2 8.7% 23
21 โรงเรียนวัดตกพรม 23 12 57.14% 5 23.81% 2 9.52% 2 9.52% 21
22 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 18 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนบ้านคลองตาคง 11 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนบ้านมะขาม 27 9 34.62% 5 19.23% 5 19.23% 7 26.92% 26
25 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 18 9 52.94% 4 23.53% 4 23.53% 0 0% 17
26 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 18 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 16 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
28 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 23 8 44.44% 4 22.22% 5 27.78% 1 5.56% 18
29 โรงเรียนบ้านแหลม 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
31 โรงเรียนวัดสำโรง 26 7 31.82% 7 31.82% 6 27.27% 2 9.09% 22
32 โรงเรียนวัดพลวง 16 7 43.75% 4 25% 1 6.25% 4 25% 16
33 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
34 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
35 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
36 โรงเรียนวัดปากน้ำ 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
37 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 21 6 28.57% 9 42.86% 5 23.81% 1 4.76% 21
38 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
39 โรงเรียนมิตรภาพ 20 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านดงจิก 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
41 โรงเรียนบ้านเขาทอง 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านชากไทย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนพลิ้ว 17 5 31.25% 5 31.25% 1 6.25% 5 31.25% 16
44 โรงเรียนวัดซึ้งล่าง 10 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
45 โรงเรียนวัดโป่ง 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 11 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนวัดขนุน 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
48 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
50 โรงเรียนบ้านโชคดี 9 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านจางวาง 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนบ้านสวนส้ม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนวัดบางกะไชย 12 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 5 41.67% 12
55 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนวัดมะทาย 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
57 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
58 โรงเรียนบ้านคลองบอน 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านหนองบอน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 18 3 16.67% 6 33.33% 5 27.78% 4 22.22% 18
62 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 12 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
63 โรงเรียนวัดผักกาด 11 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
64 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านคลองคต 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
66 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านคลองกลอย 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
69 โรงเรียนวัดอิมั้ง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนวัดสะตอน้อย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 11 3 30% 0 0% 2 20% 5 50% 10
73 โรงเรียนวัดน้ำรัก 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 9 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
77 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านเขาหอม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
81 โรงเรียนวัดเกวียนหัก 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านไทรงาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนอำนวยศึกษา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านแปลง 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
88 โรงเรียนบ้านทัพนคร 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านช้างข้าม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดวังสรรพรส 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
93 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
95 โรงเรียนบ้านวังตัก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนโฆวินทะ 5 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านบ่อ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนหนองมะค่า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านอีมุย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
100 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
101 โรงเรียนปะตงวิทยา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดบางชัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดกะทิง(ขันธสโรอุปถัมภ์) 5 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
105 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
106 โรงเรียนบ้านหนองระหาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
107 โรงเรียนตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
108 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายลอย เต่าทอง 0983342985
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]