งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

-----ระดับเขตพื้นที่----   
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่    14-16 ตุลาคม 2562 
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู   17 ตุลาคม 2562 
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ   18-19 ตุลาคม 2562   
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู   20-22 ตุลาคม 2562 
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่   24-25 ตุลาคม 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่   26 ตุลาคม 256   
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน    27 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
        สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนห้องที่ใช้ในการแข่งขัน  สนามแข่งขันอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น ป.4-6 ห้องที่ใช้ในการแข่งขัน ป.6/3 และกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ทุกระดับชั้นใช้ห้อง ป.6/4
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 15:57 น.
- สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
- โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
- โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี (เขาตอง)
- โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
- โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
- โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
- โรงเรียนวิสุทธรังษี 
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:18 น.
กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น  ส่งผลงานตามเกณฑ์การแข่งขันได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 21 ต.ค. 2562 จำนวน  3  ชุด ณ ห้องนิเทศฯ (ศน.พรรณิภา) ผู้ส่งภาพยนต์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุดในวันนำเสนอผลงาน
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14:47 น.
โรงเรียนส่งรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 (จำนวน 5 เล่ม)
ศน.จันจิรา คุณฑี (ศึกษานิเทศก์) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
085-2891718
วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:37 น.
ประชาสัมพันธ์คอมพิวเตอร์ด่วน คลิ๊ก!! 
      ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะดำเนินการจัดการประกวดงานทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันจันทร์และอังคารที่ 21-22 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี  
      ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงขอให้ท่านแจ้งคณะกรรมการฯ รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดังนี้
      1. เข้าประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี (คณะกรรมการคอมพิวเตอร์) 
      2. เข้าประชุมในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี(คณะกรรมการหุ่นยนต์)   
      3. ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินการประกวดแข่งขันฯ ดังกล่าว ในวันจันทร์และอังคาร ที่ 21-22       ตุลาคม 2562  กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ เวลา 08.00-16.30 น.  และการแข่งขันหุ่นยนต์           ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์คอมพิวเตอร์ด่วน คลิ๊ก!!  
เชิญคณะกรรมการประชุม
- สเป็คคอมพิวเตอร์

 
วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:35 น.
เรียน ผ.อ.รร. ทุกท่าน 
ขออนุญาต แจ้งท่าน สำหรับโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ต้องส่งรูปเล่มรายงานโครงงานทุกประเภท Science Show และผลงานสิ่งประดิษฐ์ ก่อนวันแข่งขัน 7 วัน ซึ่งต้องภายในวันที่ 17 ต.ค. 62 นี้ จำนวน 5 ชุด ที่ สพป.กจ.1 ศน.รัชณีพร จาวรุ่งวณิชสกุล กลุ่มงานนิเทศฯ
วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:33 น.
ประกาศหัวเรื่อง การแข่งขันประกวดแข่งขัน “งานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562” การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 158
จำนวนทีม 1,803
จำนวนนักเรียน 3,661
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,603
จำนวนกรรมการ 1,084
ครู+นักเรียน 6,264
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,348
ประกาศผลแล้ว 205/271 (75.65%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 15
เมื่อวาน 17
สัปดาห์นี้ 176
สัปดาห์ที่แล้ว 271
เดือนนี้ 32
เดือนที่แล้ว 839
ปีนี้ 16,677
ทั้งหมด 204,339