แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 68 43 65.15% 11 16.67% 7 10.61% 5 7.58% 66
2 โรงเรียนอนุชนศึกษา 48 29 60.42% 12 25% 4 8.33% 3 6.25% 48
3 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 68 26 39.39% 20 30.3% 10 15.15% 10 15.15% 66
4 โรงเรียนบ้านเขากรวด 47 24 54.55% 11 25% 6 13.64% 3 6.82% 44
5 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 35 23 67.65% 5 14.71% 5 14.71% 1 2.94% 34
6 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 50 22 47.83% 13 28.26% 7 15.22% 4 8.7% 46
7 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 44 21 47.73% 13 29.55% 6 13.64% 4 9.09% 44
8 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 37 20 58.82% 5 14.71% 7 20.59% 2 5.88% 34
9 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 35 19 55.88% 7 20.59% 5 14.71% 3 8.82% 34
10 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 43 17 40.48% 10 23.81% 7 16.67% 8 19.05% 42
11 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 31 17 58.62% 5 17.24% 6 20.69% 1 3.45% 29
12 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 24 17 70.83% 4 16.67% 2 8.33% 1 4.17% 24
13 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 27 15 57.69% 5 19.23% 3 11.54% 3 11.54% 26
14 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 29 15 53.57% 4 14.29% 6 21.43% 3 10.71% 28
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 25 15 68.18% 4 18.18% 0 0% 3 13.64% 22
16 โรงเรียนวัดเบญพาด 30 13 44.83% 8 27.59% 1 3.45% 7 24.14% 29
17 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 31 13 48.15% 5 18.52% 4 14.81% 5 18.52% 27
18 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 23 13 61.9% 4 19.05% 3 14.29% 1 4.76% 21
19 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 28 11 39.29% 7 25% 4 14.29% 6 21.43% 28
20 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 21 11 55% 7 35% 1 5% 1 5% 20
21 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 28 9 37.5% 8 33.33% 3 12.5% 4 16.67% 24
22 โรงเรียนบ้านหนองลาน 19 9 47.37% 5 26.32% 2 10.53% 3 15.79% 19
23 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 15 9 60% 5 33.33% 0 0% 1 6.67% 15
24 โรงเรียนวัดคร้อพนัน 21 9 56.25% 3 18.75% 4 25% 0 0% 16
25 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 14 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
26 โรงเรียนวัดหนองพลับ 19 8 44.44% 7 38.89% 1 5.56% 2 11.11% 18
27 โรงเรียนประชาวิทยาคาร 18 8 44.44% 5 27.78% 2 11.11% 3 16.67% 18
28 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 18 8 47.06% 3 17.65% 3 17.65% 3 17.65% 17
29 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 14 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
30 โรงเรียนวัดพังตรุ 12 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
31 โรงเรียนวัดสระลงเรือ 22 8 42.11% 2 10.53% 3 15.79% 6 31.58% 19
32 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 18 7 41.18% 4 23.53% 1 5.88% 5 29.41% 17
33 โรงเรียนบ้านเขาศาลา 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 11 7 70% 0 0% 1 10% 2 20% 10
35 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
36 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 19 6 33.33% 6 33.33% 1 5.56% 5 27.78% 18
37 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 17 6 37.5% 4 25% 5 31.25% 1 6.25% 16
38 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
39 โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 14 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 5 35.71% 14
40 โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านโป่งกูป 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนวัดบ้านทวน 20 5 27.78% 7 38.89% 6 33.33% 0 0% 18
43 โรงเรียนวัดดอนแสลบ 28 5 22.73% 6 27.27% 3 13.64% 8 36.36% 22
44 โรงเรียนวัดดอนชะเอม 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
45 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 12 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
46 โรงเรียนวัดหนองลาน 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนบ้านซ่อง 16 5 35.71% 1 7.14% 4 28.57% 4 28.57% 14
48 โรงเรียนวัดหนองปลิง 19 4 23.53% 6 35.29% 6 35.29% 1 5.88% 17
49 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 13 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
50 โรงเรียนบ้านดอนสระ 13 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
51 โรงเรียนบ้านหนองจอก 12 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
52 โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 12 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
53 โรงเรียนบ้านหนองกรด 10 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
54 โรงเรียนศิริวิทยานุบาล 13 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 5 38.46% 13
55 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 12 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
56 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 13 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
57 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
58 โรงเรียนบ้านเขาช่อง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านไพรงาม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
61 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 11 4 40% 0 0% 2 20% 4 40% 10
62 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
65 โรงเรียนบ้านไผ่สี 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
67 โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 13 3 23.08% 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 13
68 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 12 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
69 โรงเรียนวัดสนามแย้ 15 3 21.43% 3 21.43% 5 35.71% 3 21.43% 14
70 โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
71 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 11 3 30% 1 10% 3 30% 3 30% 10
72 โรงเรียนฐิติวิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 13 3 25% 0 0% 8 66.67% 1 8.33% 12
74 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ท่ามะกา 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
75 โรงเรียนทิพย์พิทยา 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
76 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนบ้านสระจันทอง 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนบ้านดอนรัก 10 2 20% 1 10% 2 20% 5 50% 10
79 โรงเรียนวัดหนองโรง 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
80 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
81 โรงเรียนบ้านหนองขุย 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านกระเจา 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านหนองตายอด 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
84 โรงเรียนเมตตาจิตต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 10 1 12.5% 7 87.5% 0 0% 0 0% 8
86 โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 12 1 8.33% 5 41.67% 3 25% 3 25% 12
87 โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
88 โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนบ้านพนมนาง 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
90 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
91 โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
94 โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
96 โรงเรียนวัดดงสัก (หมั่นวิทยาคาร) 6 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
97 โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
98 โรงเรียนบ้านชายธูป 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
99 โรงเรียนบ้านวังรัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านโคราช 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
102 โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
103 โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
104 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางลักขณา หมดทุกข์ Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]