งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระดับกลุ่มโรงเรียน
-จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562
-โอนข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียนสู่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-โรงเรียนขยายโอกาส (ม.1-3)
-เด็กพิเศษเรียนรวม
  ลงทะเบียนนักเรียน ครู
 2 – 15 กันยายน 2562
-ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไข  19 – 22 กันยายน 2562
-จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  26 – 27 กันยายน 2562
-ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  หลังจบการแข่งขัน
-พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
-โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1 – 16 พฤศจิกายน 2562
-แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู 18 – 24 พฤศจิกายน 2562
-พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
-แข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7 – 9 ธันวาคม 2562
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
วันที่  26 กันยายน 2562
สถานที่แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน ระดับ
ประถม มัธยม
 (ขยายโอกาส)
ร.ร.อนุบาลนครปฐม การศึกษาปฐมวัย ก่อนประถม
ร.ร.วัดหนองเสือ เด็กพิเศษเรียนรวม / /
ร.ร.วัดหนองศาลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / /
ร.ร.วัดพระประโทณเจดีย์ -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   /
-ศิลปะ   /
-คณิตศาสตร์   /
-ภาษาไทย / /
-ภาษาต่างประเทศ / /
ร.ร.วัดเกาะวังไทร วิทยาศาสตร์   /
ร.ร.วัดทัพหลวง การงานอาชีพและเทคโนโลยี   /
วันที่  27 กันยายน 2562
สถานที่แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน ระดับ
ประถม มัธยม
 (ขยายโอกาส)
ร.ร.วัดไผ่ล้อม -ศิลปะ /  
-สุขศึกษาและพลศึกษา / /
ร.ร.วัดพระปฐมเจดีย์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /  
ร.ร.วัดพระปฐมเจดีย์ คณิตศาสตร์ /  
ร.ร.วัดเกาะวังไทร วิทยาศาสตร์ /  
ร.ร.วัดทัพหลวง การงานอาชีพและเทคโนโลยี /  
 ขอเปลี่ยนแปลงเวลาในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย 
จากเดิม      วันที่ 27 กันยายน 2562
 แก้ไขเป็น    วันที่ 26 กันยายน 2562

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 149
จำนวนทีม 1,433
จำนวนนักเรียน 3,192
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,145
จำนวนกรรมการ 651
ครู+นักเรียน 5,337
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,988
ประกาศผลแล้ว 218/266 (81.95%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 37
สัปดาห์ที่แล้ว 52
เดือนนี้ 18
เดือนที่แล้ว 34
ปีนี้ 1,544
ทั้งหมด 136,772