งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
      1. การเปลี่ยนตัวนักเรียนในแต่ละกิจกรรม
       ต้องมีหนังสือบันทึกข้อความให้เปลี่ยนตัวนักเรียนคนเดิม และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม อนุญาตพร้อมทั้งสำเนาหนังสือดังกล่าวและเอกสาร Doc5 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
      2. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอนในแต่ละกิจกรรม
        ต้องมีหนังสือยินยอมให้เปลี่ยนจากครูผู้สอนคนเดิม และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม อนุญาตพร้อมทั้งสำเนาหนังสือดังกล่าวและเอกสาร Doc5 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เกณฑ์การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 Download
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12/10/2562 แจ้งกติกาเพิ่มเติม หมวดการแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เรียนรวม) รหัสกิจกรรม 000213 และ 000752 กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1- ป.6 และ ม.1 - ม.3 เรื่องมีหัวข้อให้จับฉลากในวันแข่งขัน
5 หัวข้อ ได้แก่ 1. โรงเรียนของฉัน  2. ศาสตร์พระราชา  3. ประเพณีไทย 
4. การละเล่นไทย  5. ไทยแลนด์ 4.0
 
 ประกาศเมื่อวันที่ 12/10/2562 แจ้งกติกาเพิ่มเติม หมวดการแข่งขันหุ่นยนต์
รหัสกิจกรรม 000243 กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1- ป.6
1. การแข่งขันจับเวลา 2 นาที ทีมละ 2 ครั้ง เลือกคะแนนในครั้งที่ดีที่สุด เข้ารอบชิง      2 ทีม รอบชิงแข่ง 1 ครั้ง จับเวลา 2 นาที ผู้ทำคะแนนได้ดีที่สุดเป็นผู้ชนะ.
2. อุปกรณ์ประกอบหุ่นยนต์ อนุโลมให้นำมาใช้ได้ เช่น ของเหวี่ยง มอเตอร์ รีโมท.
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12/10/2562 แจ้งกติกาเพิ่มเติม หมวดการแข่งขัน
ศิลปะ - นาฏศิลป์ รหัสกิจกรรม 000378 กิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน
ป.1-ป.6 ทางคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันได้ประชุมและตกลงกันว่าให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันใส่ผ้าแดงกับเสื้อขาวหรือเสื้อนักเรียนเท่านั้น
* ไม่ต้องแต่งชุดยืนเครื่อง*
 
ตารางวันแข่งขันและสถานที่จัดการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมระดับกลุ่มโรงเรียน
กำหนดการ ระยะเวลาดำเนินการจัดการแข่งขัน
-จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 กันยายน 2562
-โอนข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน สู่ ระดับเขตพื้นที่ 25 – 27 กันยายน 2562
ระดับเขตพื้นที่
-เปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับนักเรียนขยายโอกาสและเด็กพิเศษเรียนร่วม 28 - 30 กันยายน 2562
-ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1 – 4 ตุลาคม 2562
-พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 10 - 14 ตุลาคม 2562
-ปิดระบบการลงทะเบียน นักเรียน/ครู  10 ตุลาคม 2562
-จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 17 – 18 ตุลาคม 2562
-ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
-พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 19 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
-โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1 – 16 พฤศจิกายน 2562
-แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 18 - 24 พฤศจิกายน 2562
-พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
-การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธันวาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการ ครูผู้ดูแลการควบคุม,การลงทะเบียนและการรายงานผล ระดับกลุ่ม ประชุมพร้อมกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 155
จำนวนทีม 1,627
จำนวนนักเรียน 3,702
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,482
จำนวนกรรมการ 1,011
ครู+นักเรียน 6,184
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,195
ประกาศผลแล้ว 223/223 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 101
สัปดาห์ที่แล้ว 167
เดือนนี้ 57
เดือนที่แล้ว 110
ปีนี้ 2,941
ทั้งหมด 190,670