งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

--- ระดับชาติ (ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก) ------   

โรงเรียนสามารถติดตามข่าวสาร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคกลาง และภาคตะวันออก)
ณ จังหวัดสมุทรปราการ

ได้ทางเว็บไซต์ 
https://central69.sillapa.net/sp-central/

การแข่งขันฯ สาระคอมพิวเตอร์


แจ้งการตรวจสอบรายชื่อ

-----ระดับเขตพื้นที่----   


ดำเนินการโอนข้อมูลการแข่งขันฯ  เข้าสู่ ระดับชาติ เรียบร้อยแล้ว

------------------------------


ขณะนี้ได้ประกาศผลการแข่งขันฯ ครบทุกรายการ เรียบร้อยแล้ว  ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องให้เรียบร้อย
หากมีความประสงค์จะแก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขันฯ (ไม่ใช่กรณีเปลี่ยนตัว)
ขอความร่วมมือโรงเรียนทำหนังสือมายัง สพป.สระแก้ว เขต 1
ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น.

เนื่องจากต้องการดำเนินการโอนข้อมูลทีมตัวแทนเข้าแข่งขันฯ ระดับชาติ
ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
-------------------------------------


♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 21 ต.ค. - 10 พ.ย. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่
 21 ต.ค. - 10 พ.ย. 2562  
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 22 ต.ค.-11 พ.ย. 2562 


******************
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
แจ้งการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล

ในวันที่ 9 พ.ย. 2562 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านเขามะกา 
อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า และรอบบ่าย
จึงขอแจ้งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว  มีรายละเอียดดังนี้

1. โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว และ อำเภอเขาฉกรรจ์ 
แข่งขันรอบเช้า ** รายงานตัวเวลา 08.30 น. **
2. โรงเรียนในเขตอำเภอวังน้ำเย็น-อำเภอคลองหาด-อำเภอวังสมบูรณ์ 
แข่งขันรอบบ่าย  ** รายงานตัวเวลา 12.30 น. **

--------------------------
เพิ่มเติม  แผนผังสนามแข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
    กิจกรรม การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.1 - ม.3  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น.  ณ  อาคารเรียนหลังใหม่  โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 
ตามแผนผังด้านล่างนี้ คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่


แผนผังสนามแข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
Click ที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
แผนผังสนามแข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
Click ที่นี่ เพื่อดูดาวน์โหลดแผนผัง ขนาดใหญ่
 ประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม)
♦ การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3
   
สถานการณ์ปัญหา ในการแข่งขันรอบที่ 2 คือ
   1. การสร้างอาหารของพืช
   2. การแยกสาร
   
3. แรงและการเคลื่อนที่
2. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
    กำหนดการรายงานตัว (ห้องเบญจมาศ)
   1. ระดับประถมศึกษา             รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. 
   2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     รายงานตัวเวลา 12.30 - 13.00 น.
3. การแข่งขันเครื่องร่อน ป.4-6   และเครื่องบินพลังยาง ม.1-3
  เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน เป็น

  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
--------------------------------------------
ศึกษาพิเศษ - เรียนรวม (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)

  การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-ป.6) / (ม.1-ม.3) และ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ (ป.1-ป.6) / (ม.1-ม.3)
  หัวข้อที่ใช้แข่งขัน คือ
     1. ประโยชน์ของเทคโนโลยี
     2. ครอบครัวของฉัน
     3. สัตว์เลี้ยงแสนรู้
จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้ฝึกซ้อมนักเรียนตามหัวข้อดังกล่าว
--------------------------------------------------

♦ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

1. สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 
     หัวข้อ  วัฒนธรรมไทย 4 ภาค   
     (ให้จัดเตรียม หูฟัง , ไมโครโฟน , ดินสอ, ยางลบ มาเอง)
2. สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  
     หัวข้อ  ขยะ
3. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 
    (ให้นำ ไมโครโฟน , หูฟัง ,ดินสอ ,ยางลบ  มาเอง)
4. โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
     หัวข้อ  1.ลดโลกร้อน     
                2.สัตว์เลี้ยงแสนรู้ (สุนัข)   
    (ให้จัดเตรียมหูฟัง , ดินสอ, ยางลบ มาเอง)
5. สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4 -ป.6 / ม.1-ม.3

    หัวข้อ   1. การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม   
                2.การ์ตูนส่งเสริมการท่องเที่ยวสระแก้ว   
                3.โตขึ้นฉันอยากเป็นอะไร /เหมือนใคร
 ** โปรแกรมนอกเหนือให้เตรียมใส่แผ่น CD/DVD มาเอง คณะกรรมการตรวจสอบ **
6. สร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4 - ป.6 
    หัวข้อ อินเทรน Check In Sakaeo 
    (ให้เตรียม ดินสอ ,ยางลบ มาเอง)

------------------------------------------------------

 

-----ระดับเขตพื้นที่----   

  แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันแข่ง เวลา สถานที่
 สาระวิทยาศาสตร์
- การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
- การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน
ปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 
6 พ.ย.62 09.00 น. จากเดิม หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพปสระแก้ว เขต 1  
เปลี่ยนเป็น
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
 สาระวิทยาศาสตร์
- การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

- การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ป
ล่อยอิสระ ม.1-ม.3
8 พ.ย.62 09.00 น. จากเดิม หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพปสระแก้ว เขต 1  
เปลี่ยนเป็น
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
สาระศิลปะ (ดนตรี)

- การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 


 
22 ต.ค.62 จากเดิม
13.00 น.
เปลี่ยนเป็น
09.00 น.
ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพปสระแก้ว เขต 1

 
               ----------------------------------------------------------
♦ ประชาสัมพันธ์กำหนดการแข่งขัน และสถานที่แข่งขัน 
   โรงเรียนสามารถตรวจสอบตารางการแข่งขัน และสถานที่แข่งขัน ของกิจกรรมต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
♦ แจ้งปิดระบบตรวจสอบและการแก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
   ในวันที่ 6 ต.ค. 2562 เวลา 18.00 น.


♦ แจ้งโรงเรียนเข้าตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขข้อมูลในระบบ 
ได้ถึงวันที่ 30
 ก.ย. 2562   

♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 9 -15 ก.ย. 2562    
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  วันที่ 16
 ก.ย. 2562   

-----------------------------------------------


---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-    

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 161
จำนวนทีม 3,387
จำนวนนักเรียน 6,740
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,016
จำนวนกรรมการ 1,190
ครู+นักเรียน 11,756
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,946
ประกาศผลแล้ว 224/271 (82.66%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 5
เมื่อวาน 36
สัปดาห์นี้ 266
สัปดาห์ที่แล้ว 384
เดือนนี้ 170
เดือนที่แล้ว 214
ปีนี้ 3,942
ทั้งหมด 275,357