แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 86 58 69.88% 14 16.87% 6 7.23% 5 6.02% 83
2 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 69 41 60.29% 16 23.53% 6 8.82% 5 7.35% 68
3 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 61 41 68.33% 9 15% 5 8.33% 5 8.33% 60
4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 47 34 72.34% 8 17.02% 2 4.26% 3 6.38% 47
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 45 24 57.14% 13 30.95% 4 9.52% 1 2.38% 42
6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 34 24 70.59% 4 11.76% 4 11.76% 2 5.88% 34
7 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 40 20 51.28% 9 23.08% 8 20.51% 2 5.13% 39
8 โรงเรียนวัดทับกระดาน 35 20 58.82% 6 17.65% 3 8.82% 5 14.71% 34
9 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 27 16 66.67% 6 25% 1 4.17% 1 4.17% 24
10 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 23 14 63.64% 4 18.18% 0 0% 4 18.18% 22
11 โรงเรียนพลับพลาไชย 19 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
12 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 22 13 61.9% 3 14.29% 3 14.29% 2 9.52% 21
13 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 25 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
14 โรงเรียนบ้านหัววัง 34 11 35.48% 9 29.03% 6 19.35% 5 16.13% 31
15 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 30 11 44% 5 20% 1 4% 8 32% 25
16 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 16 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
17 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
18 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 25 9 45% 6 30% 2 10% 3 15% 20
19 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 19 9 52.94% 4 23.53% 2 11.76% 2 11.76% 17
20 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 18 9 64.29% 2 14.29% 0 0% 3 21.43% 14
21 โรงเรียนวัดไผ่ขาด 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
22 โรงเรียนวัดจำปา 20 8 44.44% 7 38.89% 2 11.11% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนรัตนศึกษา 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
24 โรงเรียนวัดสระยายโสม 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
25 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 13 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
26 โรงเรียนบ้านหนองจิก 22 6 28.57% 7 33.33% 4 19.05% 4 19.05% 21
27 โรงเรียนบ้านนเรศ 10 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
28 โรงเรียนวัดรางกร่าง 19 5 26.32% 8 42.11% 5 26.32% 1 5.26% 19
29 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 18 5 27.78% 2 11.11% 5 27.78% 6 33.33% 18
30 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
31 โรงเรียนวัดบางสาม 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
33 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
35 โรงเรียนวัดหัวกลับ 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
36 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
37 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
38 โรงเรียนวัดหนองแจง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนรัตนไพศาล 10 4 40% 1 10% 1 10% 4 40% 10
40 โรงเรียนบ้านหัวเขา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
43 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
44 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนวัดสระพังลาน 14 3 21.43% 6 42.86% 2 14.29% 3 21.43% 14
46 โรงเรียนวัดบางบอน 13 3 25% 4 33.33% 0 0% 5 41.67% 12
47 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนวัดยางยี่แส 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านสระหลวง 8 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
51 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 12 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
53 โรงเรียนวัดสระด่าน 13 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
54 โรงเรียนวัดบางสะแก 9 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนวัดนันทวัน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
57 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
58 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
59 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 21 2 11.76% 6 35.29% 6 35.29% 3 17.65% 17
62 โรงเรียนวัดจันทราวาส 14 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
63 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 24 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
67 โรงเรียนวัดหนองหลุม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
69 โรงเรียนวัดหนองหลอด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านทะเลบก 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
72 โรงเรียนสองพี่น้อง 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
74 โรงเรียนบ้านสระกระโจม 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
75 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
76 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
77 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนวัดย่านซื่อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนวัดโภคาราม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนวัดท่าข้าม 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
81 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
82 โรงเรียนวัดเขาพระ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดบ้านกรวด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 8 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 11 1 10% 4 40% 3 30% 2 20% 10
90 โรงเรียนวัดดอนสุโข 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านยมเบือ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านหนองแหน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนวัดชีธาราม 7 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
94 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนวัดโคกสำโรง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดคลองตัน 7 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 7
98 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 6 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
99 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
100 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
102 โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนวัดท่าจัด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
104 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
105 โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านดอนพุทรา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านบัวขาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านสระบัวทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนวัดบ่อคู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
117 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
118 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 5 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
119 โรงเรียนวัดคณฑี 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนวัดกกม่วง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านโป่ง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
128 โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
129 โรงเรียนวัดดอนสงวน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
130 โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
131 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
133 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
134 โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
135 โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ โทรศัพท์ 094-4939995
นางบุปผา มณีจันทร์ โทรศัพท์ 099-2855193
Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]