งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม สพป.ตราด
- โรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนที่แข่งของโรงเรียน วันที่ 1 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
- โรงเรียนจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
- โรงเรียนส่งผลการแข่งขันให้ศูนย์เครือข่าย ระหว่างวันที่ 1 - 3 ต.ค. 62 
- ปิดระบบโรงเรียนวันที่ 4 ต.ค. 62
- ศูนย์เครือข่ายคัดเลือกนักเรียน ระหว่างวันที่ 5 - 20 ต.ค.62
- ศูนย์บันทึกผลส่งเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 5 - 20 ต.ค. 62
- ปิดระบบศูนย์เครือข่าย วันที่ 21 ต.ค. 62
- เขตพื้นที่จัดทำระบบการแข่งขันระหว่างวันที่ 22 - 31 ต.ค. 62
- การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ วันที่ 1- 3 พ.ย. 62
- เขตพื้นที่ส่งผลให้ศิลปหัตถกรรมภาคกลางภาคตะวันออกวันที่ 15 พ.ย. 62 (วันสุดท้าย)
 
ประกาศด่วน !!!

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ประกวดโครงงานคุณธรรม เปลี่ยนสถานที่นำเสนองาน
จากโดมเอนกประสงค์ฝั่งประถม โรงเรียนอนุบาลตราด เป็นห้อง ป.4/4
ประกวดโครงงานระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ป.4/5 ประกวดโครงงานระดับชั้น ป.4-ป.6
ห้อง ป.4/6 ประกวดโครงงานระดับชั้น ป.1-ป.3 เป็น โรงเรียนอนุบาลตราด
อาคารอยู่ข้างสนามหลวง

 
หัวข้อการแข่งขันคอมพิวเตอร์
๑.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-๓         
หัวข้อ   การละเล่นไทย   แสดงอารมณ์ 4 อารมณ์ ดีใจหรือมีความสุข เสียใจหรือเศร้าใจ โกรธ ตกใจ
๒.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.๔-๖                  
หัวข้อ   ชิม ช็อป ใช้

๓.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑-๓                    
หัวข้อ   เด็กไทยใส่ใจเทคโนโลยี

๔.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ( ๒D Animation) ชั้น ม.๑-๓         
หัวข้อ   จิตอาสา

๕.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-๓    
หัวข้อ ออกแบบตู้โชว์ ขนาดสูง 2 ม. กว้าง 1.5 ม. ลึก 0.6 ม.

๖.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.๔-๖                   
หัวข้อ Amazing fin in TRAT  
๗.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-๓                    
หัวข้อ Amazing fin in TRAT
๘.การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.๔-๖                   
หัวข้อ Amazing fin in TRAT
จำนวนเพจไม่น้อยกว่า 10 เพจ ไม่เกิน 15 เพจ
๙.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๑-๓                
หัวข้อ Amazing fin in TRAT จำนวนเพจไม่น้อยกว่า 5 เพจ ไม่เกิน 10 เพจ
๑๐.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.๔-๖             
 หัวข้อ Amazing fin in TRAT จำนวนเพจไม่น้อยกว่า 10 เพจ ไม่เกิน 15 เพจ
๑๑.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-๓             
หัวข้อ Amazing fin in TRAT จำนวนเพจไม่น้อยกว่า 10 เพจ ไม่เกิน 15 เพจ  Amazing fin in TRAT
 ๑๒.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.๑-๓
 ๑๓.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เรียนร่วมทุกรายการ          
หัวข้อการละเล่นไทย
 ************************************************
หมายเหตุ  ให้ส่งเล่มโครงงานจำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 28 ต.ค.62 ที่ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
 
สเป็คเครื่องที่ใช้ในการแข่งขัน
- Window 7 Ultimate
  • Processor : AMD FX(tm) – 6350 Six – Core Processor
  • Installed memory (RAM) : 4.00 GB
  • System type : 64-bit
  • Office 2013
  • Photoshop CS6
  • Flash CS6
  • Dream CS6
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในใช้ในการแข่งขัน
 - ลำโพงหรือหูฟัง
- โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันบันทึกใส่แผ่นซีดี นักเรียนเป็นผู้ลงโปรแกรมเอง
- กรณีโปรแกรมมีขนาดมากกว่าความจุแผ่นซีดี ให้บันทึกใส่แฟลชไดร์วและแจ้งกรรมการก่อนทำการติดตั้ง
อุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการแข่งขัน
-  คีย์บอร์ด
- เมาส์
- เครื่องสำรองไฟ
สิ่งที่ สพป. จัดหาให้
 - CD BOX USB

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 122
จำนวนทีม 1,107
จำนวนนักเรียน 2,541
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,720
จำนวนกรรมการ 1,197
ครู+นักเรียน 4,261
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,458
ประกาศผลแล้ว 221/271 (81.55%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 11
สัปดาห์นี้ 126
สัปดาห์ที่แล้ว 161
เดือนนี้ 81
เดือนที่แล้ว 80
ปีนี้ 3,785
ทั้งหมด 174,428