งานศิลปหัตถกรรนักเรียน ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ระดับชาติ(ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์ เว็บไชต์ระบบการลงทะเบียน            1-20   ตุลาคม 2562
 • ส่งมอบชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ      21-25 ตุลาคม 2562
 • เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู                                 26 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู                      11 พฤศจิกายน 2562
 • ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ                   12 - 17 พฤศจิกายน 2562   
 • เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู                28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562
 • จัดการแข่งขันระดับชาติ  (ภาคกลางและภาคตะวันออก)    7-9 ธันวาคม 2562   
 • พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน/ครู        17 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป                                           
ประกาศจากศูนย์การแข่งขัน
 
 •  ร้านรับทำข้าวกล่อง  0944500370 (ลุงสุขป้าอ้อย) รับสั่งข้าวกล่องส่งบริเวณสนามแข่งสำหรับนักเรียนกำลังในการทำประมาณ 1000 กล่อง/วัน
   
 • ตอบคำถามหมวดธงชาติอาเซี่ยน(ประเภทเดี่ยว) แจ้งย้ายสถานที่ผู้เข้าแข่งขัน ทุกประเภท(ยกเว้นด้านร่างกาย) เปลี่ยนเป็นมรภ.ธนบุรี สมุทรปราการ อาคาร 9 (อาคารเรียนรวม 2)  ชั้น 3 ห้อง 9306
   
 • การประกวดร้องเพลง(เดี่ยว) ช่วงอายุ 13-18 ปี ด้านร่างกาย แจ้งเปลี่ยนเวลาแข่งขัน  เปลี่ยนเป็น 09.00 - 12.00
   
 •  แบบตรวจเอกสารการลงทะเบียน <<<คลิก...!!! ให้ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูล แนบมาในวันรายงานตัว ที่จุดตรวจสอบเอกสาร ได้เลยครับ
   
 •  ผังสถานที่การแข่งขัน <<< คลิก...!!!
   
 •  ตารางการแข่งขัน....ล่าสุด <<< คลิก...!!!
   
 • การประกวดร้องเพลง(เดี่ยว) แจ้งย้ายสถานที่ผู้เข้าแข่งขัน ทุกประเภท(ยกเว้นด้านร่างกาย) เปลี่ยนเป็นมรภ.ธนบุรี สมุทรปราการ อาคาร 9 (อาคารเรียนรวม 2) ชั้น 3 ห้อง  9307
   
 • การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อภาพฯ(ประเภทเดี่ยว) ช่วงอายุ 3-6 ปี แจ้งย้ายสถานที่ผู้เข้าแข่งขัน ประเภทออทิสติกและ ประเภทบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ จากเดิมแข่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ เปลี่ยนเป็นแข่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ศกศ.สป. ชั้น 2 ห้อง เตรียมความพร้อม 3 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
   
 • การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ(ประเภทเดี่ยว) ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 สำหรับใช้ในการแข่งขัน
   
 • การแข่งขันระบายสีรูปภาพ(ประเภทเดี่ยว) ช่วงอายุ 3-6 ปี ทุกประเภทความพิการ (ยกเว้นประเภทร่างกาย) ให้นำโต๊ะญี่ปุ่นมาใช้ในการแข่งขันด้วย หากไม่นำมา มีโต๊ะเลคเชอร์ให้ใช้อาจไม่สะดวกกับนักเรียน
   
 • การแข่งขันปั้นดินน้ำมันตามที่กำหนด(ประเภททีม 3 คน) ทุกช่วงอายุ ทุกประเภทความพิการ(ยกเว้นด้านร่างกาย) ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโต๊ะญี่ปุ่นมาเองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ *หากไม่นำมา สามารถปั้นดินน้ำมันที่พื้นได้
กรณีเปลี่ยนตัว
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศ  โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปแบบของไฟล์ pdf เท่านั้น และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน

**หมายเหตุ : ทั้งกรณีการแก้ไขและกรณีเปลี่ยนตัว ของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 - 17 พฤศจิกายน 2562

การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน

แผนที่การเดินทางไปสถานที่จัดการแข่งขัน


การรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนต้องใช้บัตรประจำตัวที่มีรูปเท่านั้น
โรงเรียนต้องดำเนินการเพิ่มรูปก่อนทำการพิมพ์บัตรประจำตัวให้ครบถ้วน
ทั้งผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
เอกสารดาวน์โหลด
 

 ขอเชิญเข้ากลุ่ม Line
ศิลปหัตถกรรมฯ ศูนย์ฯ ภาคกลางและภาคตะวันออก

 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 26
จำนวนทีม 442
จำนวนนักเรียน 612
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 527
จำนวนกรรมการ 321
ครู+นักเรียน 1,139
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,460
ประกาศผลแล้ว 70/70 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 73
สัปดาห์ที่แล้ว 100
เดือนนี้ 54
เดือนที่แล้ว 46
ปีนี้ 1,676
ทั้งหมด 92,454