งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถเข้าระบบพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้ว
วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:56 น.
วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:18 น.
โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก เมนู "สรุปตัวแทนแข่งขันระดับภาค"
วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:06 น.
ลำดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ ระดับ สพม.
 สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) (กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3)

ลำดับที่  29
 
วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:22 น.
enlightenedคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย <ดาวน์โหลด>
enlightenedคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ <ดาวน์โหลด>
enlightenedคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ <ดาวน์โหลด>
enlightenedคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม <ดาวน์โหลด>
enlightenedคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา <ดาวน์โหลด>
enlightenedคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) <ดาวน์โหลด>
enlightenedคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) <ดาวน์โหลด>
enlightenedคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์) <ดาวน์โหลด>
enlightenedคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี <ดาวน์โหลด>
enlightenedคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ <ดาวน์โหลด>

enlightenedคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน <ดาวน์โหลด>
วันศุกร์ ที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:55 น.
enlightenedenlightenedการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันรอบคัดเลือก รายการ การแข่งขันต่อคำศัพท์(คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-3 และ 4-6
ในวันที่ 4 พ.ย. 2562 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ศรีราชพฤกษ์ ชั้น 1ห้องศรีสุรศักดิ์ 
เวลา 09.00-12.00น.enlightenedenlightened
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 15:02 น.

enlightenedenlightenedในวันที่เข้าทำการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมในศูนย์การแข่งขันในศูนย์ต่างๆ ให้นักเรียนและผู้ฝึกสอนแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ณ จุดลงทะเบียนด้วย

วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 16:22 น.
-----ระดับเขตพื้นที่----   
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึง 30 ต.ค. 2562   
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 30 ต.ค. 2562   
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 26 ส.ค. - 30 ต.ค. 2562   
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 5 -7 พ.ย. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ 7 พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 16 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป


---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-   
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1-16 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 21-27  พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 1  ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธ.ค. 2562
ศูนย์การแข่งขันแต่ละศูนย์สามารถพิมพ์บัตรกรรมการตัดสินได้แล้ว
enlightenedกิจกรรมในการแข่งขัน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าให้ทางผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมปลั๊กพ่วง มาด้วยenlightened


 
เนื่องจากการประกาศผลการเเข่งขัน  มีปัญหาเนื่องจากระบบส่วนกลางจึงไม่สามารถเข้าดูได้
แต่สามารถเข้าดูผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรมได้ในแถบเมนูด้านซ้ายมือ 
enlightened"ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่"
enlightened
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 47
จำนวนทีม 1,934
จำนวนนักเรียน 4,267
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,833
จำนวนกรรมการ 779
ครู+นักเรียน 7,100
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,879
ประกาศผลแล้ว 197/197 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 14
เมื่อวาน 35
สัปดาห์นี้ 111
สัปดาห์ที่แล้ว 198
เดือนนี้ 271
เดือนที่แล้ว 912
ปีนี้ 13,879
ทั้งหมด 161,295