งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

-----ระดับเขตพื้นที่----   
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 20 ส.ค. 2562 ถึง 30 ส.ค. 2562   
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 30 ส.ค. 2562   
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 5 - 10 ก.ย. 2562   
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 11 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 14 - 21 ก.ย. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ -23 ก.ย. 2562   
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 24 ก.ย 2562 เป็นต้นไป


---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-   
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1-16 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 18-24  พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26  พ.ย. 2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธุ์ จากศูนย์การแข่งขันสังคมศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน การเดินทาง /ผังอาคาร
           - การเดินทางมาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน   ดาวน์โหลดคลิกyes
         
 - ผังอาคารโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน       ดาวน์โหลดคลิกyes
วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 23:00 น.
ประกาศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9  ( คำสั่งแก้ไข ล่าสุด)
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
  คลิกดาวน์โหลดไฟล์ yes
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 11:19 น.
ประชาสัมพันธ์ จากศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
           - ตารางกำหนดการแข่งขัน   ดาวโหลดคลิก yes
           - รายละเอียดในการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม   ดาวโหลดคลิก yes
วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 21:13 น.
ผังสถานที่การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  ดาวน์โหลดคลิกyes
วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 21:02 น.
แจ้งประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของนักเรียนที่เข่าร่วมแข่งขัน 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดyes
วันเสาร์ ที่ 07 กันยายน 2562 เวลา 23:02 น.
ประกาศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
  คลิกดาวน์โหลดไฟล์ yes
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2562 เวลา 23:07 น.
การประกวดโครงงานประเภทบูรณาการความรู้ฯ และโครงงานประเภทสร้างทฤษฎีฯ ทั้งระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
ให้ดำเนินการส่งรูปเล่มโครงงานทุกประเภท ที่ศูนย์คณิตศาตร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ (ห้อง2311)
ภายในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 8.00 น. - 16.00 น.
พร้อมทั้งลงชื่อส่งเอกสารด้วยตนเอง จำนวน 4 เล่ม ด้วยนะคะ
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2562 เวลา 09:37 น.
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการงานอาชีพและกิจกรรมคอมพิวเตอร์ คลิกดาวน์โหลดไฟล์yes
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2562 เวลา 09:31 น.
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  แจ้งรายละเอียดกำหนดการส่งเอกสาร  คลิกดาวน์โหลดไฟล์yes
วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2562 เวลา 13:38 น.
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ประกาศจากศูนย์การแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ข่าวสารจากส่วนกลาง

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 24
จำนวนทีม 1,531
จำนวนนักเรียน 3,700
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,362
จำนวนกรรมการ 814
ครู+นักเรียน 6,062
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,876
ประกาศผลแล้ว 210/228 (92.11%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 7
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 41
สัปดาห์ที่แล้ว 114
เดือนนี้ 119
เดือนที่แล้ว 444
ปีนี้ 9,549
ทั้งหมด 174,485