แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดดอนทอง 59 48 82.76% 6 10.34% 1 1.72% 3 5.17% 58
2 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 52 44 84.62% 6 11.54% 2 3.85% 0 0% 52
3 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 52 35 68.63% 7 13.73% 6 11.76% 3 5.88% 51
4 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 26 21 80.77% 3 11.54% 2 7.69% 0 0% 26
5 โรงเรียนวัดบางแสม 39 19 50% 11 28.95% 5 13.16% 3 7.89% 38
6 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 26 19 76% 4 16% 2 8% 0 0% 25
7 โรงเรียนวัดล่าง 23 16 69.57% 3 13.04% 2 8.7% 2 8.7% 23
8 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 20 16 84.21% 3 15.79% 0 0% 0 0% 19
9 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 21 16 76.19% 2 9.52% 0 0% 3 14.29% 21
10 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 44 15 36.59% 19 46.34% 2 4.88% 5 12.2% 41
11 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 27 15 55.56% 7 25.93% 2 7.41% 3 11.11% 27
12 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 26 15 62.5% 5 20.83% 4 16.67% 0 0% 24
13 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 21 14 66.67% 5 23.81% 2 9.52% 0 0% 21
14 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 21 14 66.67% 3 14.29% 2 9.52% 2 9.52% 21
15 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 28 12 44.44% 8 29.63% 2 7.41% 5 18.52% 27
16 โรงเรียนมารดานฤมล 18 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
17 โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 27 11 40.74% 6 22.22% 5 18.52% 5 18.52% 27
18 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 23 11 47.83% 6 26.09% 1 4.35% 5 21.74% 23
19 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 25 11 44% 6 24% 0 0% 8 32% 25
20 โรงเรียนวัดบางสมัคร 20 11 57.89% 5 26.32% 2 10.53% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 20 11 57.89% 0 0% 5 26.32% 3 15.79% 19
22 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 22 10 52.63% 5 26.32% 2 10.53% 2 10.53% 19
23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 19 10 58.82% 1 5.88% 4 23.53% 2 11.76% 17
24 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 18 9 50% 3 16.67% 4 22.22% 2 11.11% 18
25 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 15 9 60% 3 20% 3 20% 0 0% 15
26 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 12 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
27 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 22 8 38.1% 8 38.1% 3 14.29% 2 9.52% 21
28 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 27 8 32% 7 28% 4 16% 6 24% 25
29 โรงเรียนวัดพิมพาวาส 21 8 38.1% 7 33.33% 3 14.29% 3 14.29% 21
30 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 20 8 42.11% 7 36.84% 2 10.53% 2 10.53% 19
31 โรงเรียนวัดสุขาราม 14 8 57.14% 3 21.43% 3 21.43% 0 0% 14
32 โรงเรียนปากคลองบางขนาก 22 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
33 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 14 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 16 8 53.33% 1 6.67% 5 33.33% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 16 7 43.75% 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 16
36 โรงเรียนบึงสิงโต 17 7 41.18% 5 29.41% 4 23.53% 1 5.88% 17
37 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 14 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
38 โรงเรียนวัดบางเกลือ 21 7 35% 3 15% 5 25% 5 25% 20
39 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
40 โรงเรียนวัดคลองสวน 12 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 3 27.27% 11
41 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 19 6 31.58% 8 42.11% 4 21.05% 1 5.26% 19
42 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 16 6 40% 6 40% 1 6.67% 2 13.33% 15
43 โรงเรียนวัดสองคลอง 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
44 โรงเรียนวัดศรีมงคล 14 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
45 โรงเรียนวัดหนามแดง 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
46 โรงเรียนพระพิมลเสนี 15 6 46.15% 2 15.38% 4 30.77% 1 7.69% 13
47 โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
48 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
49 โรงเรียนสุเหร่าแคราย 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
50 โรงเรียนวัดคลอง 18 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนวัดกระทุ่ม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนวัดบางปลานัก 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนตลาดคลอง 16 14 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 13
54 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 15 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
55 โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนวัดบางสาย 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
57 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
58 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
59 โรงเรียนคลองพานทอง 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
60 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 13 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
62 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนวัดชนะสงสาร 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
64 โรงเรียนศรีวิทยา 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
65 โรงเรียนวัดเขาดิน 12 4 40% 3 30% 0 0% 3 30% 10
66 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 11 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านเกาะดอน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนวัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 14 3 23.08% 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 13
72 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
73 โรงเรียนวัดโพธาราม 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
74 โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
75 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
76 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 9 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
78 โรงเรียนวัดเทพราช 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนศรีวรการ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
80 โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนสุเหร่าคู้ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
86 โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านสีล้ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนวัดทด 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนวัดไชยธารา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 11 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
91 โรงเรียนสันติภาพ 8 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
92 โรงเรียนวัดผาณิตาราม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนวัฒนาลัย 9 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านบางข้าว 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
97 โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
98 โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
99 โรงเรียนบ้านคลอง 21 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนสุจิปุลิ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนวัดลาดยาว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
103 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
104 โรงเรียนจันทร์เจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนปากบึงสิงโต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนวัดดอนทราย 7 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
108 โรงเรียนดาราสมุทร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนวัดบึงตาหอม 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนคลองขวาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนวัดบางผึ้ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
117 โรงเรียนวัดบ้านนา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
118 โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
119 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
120 โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนวัดอินทาราม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนวัดลาดบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนอนุบาลขวัญตา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
127 โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
128 โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนบึงเทพยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
133 โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
135 โรงเรียนวัดตะพังคลี 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
136 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
137 โรงเรียนตลาดเปร็ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนวัดบางปรง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนวัดบางไทร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนสกัด ๘๐ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
145 โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางเสาวรส สร้อยทอง โทร 081-340 2330 Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]