งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันนาฏศิลป์

**การแต่งกายตามรูปแบบการแสดงในแต่ละประเภท**
ยกเว้นระบำมาตรฐานให้ใส่เสื้อนักเรียนนุ่งโจงกระเบน



  พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัด 
เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 น.
ณ อาคารสมจิตร วนิดา ศรีพลอย อนุสรณ์ (โดม)
โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)



  ลำดับในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
**ลำดับที่ 38**


 
-----ระดับเขตพื้นที่----   
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 25 ก.ย. 2562 ถึง 10 ต.ค. 2562   
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 16 ต.ค. 2562 
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 17 ต.ค. 2562
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 18 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป 
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  24 - 29 ต.ค. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ - 30 ต.ค. 2562
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 5 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป

---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-   
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1 - 16 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 18 - 24 พ.ย. 2562
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธ.ค. 2562
การแต่งกายตามรูปแบบการแสดงในแต่ละประเภทยกเว้นระบำมาตรฐานให้ใส่เสื้อนักเรียนนุ่งโจงกระเบน
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 16:26 น.
กลุ่มสาระดนตรี
ทุกโรงเรียนที่แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ลูกกรุง เพลงสากล เพลงพระราชนิพนธ์
ให้ส่งไฟล์เพลงที่สามารถตัด Guide Melody หรือ ตัด Guide Melody เท่านั้น
(หากไม่สามารถทำได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้)

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ทุกโรงเรียนที่แข่งขัน แอโรบิก คีตะมวยไทย และพื้นฐานด้านกีฬา(มวย)
ให้ส่งไฟล์เพลงพร้อมรายงานตัว เวลา 8.00 - 8.30 น.
(เตรียมไฟล์สำรองเพื่อเปิดจากระบบออนไลน์ ในกรณีที่อุปกรณ์หรือไฟล์ที่เตรียมมาเสียหาย)

 
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:33 น.
กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
ส่งรายงานโครงงานซอฟท์แวร์ จำนวน 3 เล่ม 
ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562  เวลา 16.30 น.

ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
และขอให้กรรมการตัดสินรับโครงงานดังกล่าว  ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562

การแข่งขัน Web Page ทุกรายการ
ข้อ 9.6.2.4 เรื่องการอัพโหลด ไม่ขอใช้เป็นเกณฑ์ตัดสิน เนื่องจากไม่สะดวกในการจัดทำ Web Server

การแข่งขัน Comic ป.4-6 และ ม.1-3
กำหนดให้ใช้เป็นลายเส้นที่วาดขึ้นเองเท่านั้น เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง
ไม่อนุญาติให้ใช้รูปร่าง เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และอื่นๆ
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:22 น.
**ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารก่อนการแข่งขัน**
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ส่งรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน 5 เล่ม 
ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562  เวลา 16.30 น.

ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
และขอให้กรรมการตัดสินรับโครงงานดังกล่าว  ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1. ส่งรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 เล่ม
2. ส่งรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)  จำนวน 5 เล่ม
ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562
ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
ส่งเล่มโครงงานอาชีพ จำนวน 5 ชุด 
พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น
ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562
ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  (ศน.สุนทรี ดรุณเนตร)
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:19 น.
 ตารางการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(รายละเอียดอาคาร/ห้อง ดูเพิ่มเติมจากตารางการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระ)



คลิกเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:18 น.
**รายการแข่งขันนอกตาราง**
1. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (ชาย-หญิง)
    วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชาย-หญิง)
    
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
3. การประกวดขับขานประสานเสียง
    วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
4. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย-หญิง)
    วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
5. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย-หญิง)
    วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

    สถานที่จัดการแข่งขัน
    ณ ห้องประชุมเมืองฯ (ชั้น 3)  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:16 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 163
จำนวนทีม 1,538
จำนวนนักเรียน 3,811
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,450
จำนวนกรรมการ 1,524
ครู+นักเรียน 6,261
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,785
ประกาศผลแล้ว 244/269 (90.71%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 9
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 116
สัปดาห์ที่แล้ว 174
เดือนนี้ 67
เดือนที่แล้ว 107
ปีนี้ 2,434
ทั้งหมด 167,817