แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 76 40 55.56% 18 25% 8 11.11% 6 8.33% 72
2 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 66 38 57.58% 19 28.79% 4 6.06% 5 7.58% 66
3 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 52 32 62.75% 13 25.49% 3 5.88% 3 5.88% 51
4 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 58 31 55.36% 14 25% 5 8.93% 6 10.71% 56
5 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 56 31 56.36% 10 18.18% 10 18.18% 4 7.27% 55
6 โรงเรียนวัดนางแก้ว 59 31 55.36% 10 17.86% 9 16.07% 6 10.71% 56
7 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 42 30 71.43% 11 26.19% 1 2.38% 0 0% 42
8 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 34 28 82.35% 4 11.76% 1 2.94% 1 2.94% 34
9 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 62 27 47.37% 14 24.56% 11 19.3% 5 8.77% 57
10 โรงเรียนวัดหนองกบ 51 27 56.25% 12 25% 5 10.42% 4 8.33% 48
11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 38 27 71.05% 7 18.42% 2 5.26% 2 5.26% 38
12 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 48 24 57.14% 12 28.57% 4 9.52% 2 4.76% 42
13 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 44 24 58.54% 7 17.07% 7 17.07% 3 7.32% 41
14 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 36 24 70.59% 5 14.71% 2 5.88% 3 8.82% 34
15 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 50 23 56.1% 12 29.27% 5 12.2% 1 2.44% 41
16 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 40 23 58.97% 9 23.08% 4 10.26% 3 7.69% 39
17 โรงเรียนอนุบาลบางแพ 45 22 56.41% 9 23.08% 4 10.26% 4 10.26% 39
18 โรงเรียนเจี้ยไช้ 30 21 70% 4 13.33% 3 10% 2 6.67% 30
19 โรงเรียนอุดมวิทยา 26 21 80.77% 4 15.38% 0 0% 1 3.85% 26
20 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 37 20 54.05% 10 27.03% 5 13.51% 2 5.41% 37
21 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 33 20 71.43% 4 14.29% 3 10.71% 1 3.57% 28
22 โรงเรียนวัดช่องพราน 33 19 61.29% 7 22.58% 2 6.45% 3 9.68% 31
23 โรงเรียน เทศบาล ๓ (ประชายินดี) 33 18 60% 7 23.33% 2 6.67% 3 10% 30
24 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา 35 17 50% 8 23.53% 4 11.76% 5 14.71% 34
25 โรงเรียนวัดดอนทราย 31 17 58.62% 8 27.59% 3 10.34% 1 3.45% 29
26 โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 26 16 66.67% 5 20.83% 2 8.33% 1 4.17% 24
27 โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 38 15 40.54% 17 45.95% 3 8.11% 2 5.41% 37
28 โรงเรียนวัดหนองกลางดง 23 15 65.22% 5 21.74% 2 8.7% 1 4.35% 23
29 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 22 15 68.18% 4 18.18% 3 13.64% 0 0% 22
30 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 34 14 41.18% 9 26.47% 6 17.65% 5 14.71% 34
31 โรงเรียนธีรศาสตร์ 24 14 58.33% 6 25% 3 12.5% 1 4.17% 24
32 โรงเรียนวัดเขาส้ม 17 14 82.35% 1 5.88% 2 11.76% 0 0% 17
33 โรงเรียนนารีวุฒิ 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
34 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 32 13 44.83% 10 34.48% 3 10.34% 3 10.34% 29
35 โรงเรียนแย้มวิทยการ 24 13 54.17% 8 33.33% 2 8.33% 1 4.17% 24
36 โรงเรียนวัดเขาพระ 17 13 81.25% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
37 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 24 12 52.17% 8 34.78% 0 0% 3 13.04% 23
38 โรงเรียนวัดมาบแค 24 12 50% 5 20.83% 4 16.67% 3 12.5% 24
39 โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 26 12 46.15% 4 15.38% 3 11.54% 7 26.92% 26
40 โรงเรียนดำเนินวิทยา 27 11 40.74% 9 33.33% 5 18.52% 2 7.41% 27
41 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 26 11 52.38% 6 28.57% 3 14.29% 1 4.76% 21
42 โรงเรียนวันทามารีอา 19 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
43 โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 22 11 50% 5 22.73% 5 22.73% 1 4.55% 22
44 โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 29 11 44% 5 20% 4 16% 5 20% 25
45 โรงเรียนวัดเขาขลุง 16 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
46 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 30 10 38.46% 8 30.77% 5 19.23% 3 11.54% 26
47 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 25 10 43.48% 7 30.43% 3 13.04% 3 13.04% 23
48 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 24 10 41.67% 6 25% 3 12.5% 5 20.83% 24
49 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 23 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
50 โรงเรียนพัชรวิทยา 17 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
51 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 15 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
52 โรงเรียนดุสิตวิทยา 18 9 50% 5 27.78% 3 16.67% 1 5.56% 18
53 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ 18 9 50% 4 22.22% 4 22.22% 1 5.56% 18
54 โรงเรียนบ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 19 9 50% 4 22.22% 2 11.11% 3 16.67% 18
55 โรงเรียนวัดบัวงาม 23 9 40.91% 3 13.64% 5 22.73% 5 22.73% 22
56 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 18 9 50% 3 16.67% 3 16.67% 3 16.67% 18
57 โรงเรียนฮกเฮง 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
58 โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 13 9 75% 0 0% 1 8.33% 2 16.67% 12
59 โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 11 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
60 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 18 8 47.06% 5 29.41% 2 11.76% 2 11.76% 17
61 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 21 8 42.11% 4 21.05% 3 15.79% 4 21.05% 19
62 โรงเรียนเทพวิทยา 15 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
63 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 18 8 50% 2 12.5% 4 25% 2 12.5% 16
64 โรงเรียนธรรมาธิปไตย 13 8 61.54% 1 7.69% 3 23.08% 1 7.69% 13
65 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 21 7 36.84% 4 21.05% 5 26.32% 3 15.79% 19
66 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 23 7 33.33% 3 14.29% 7 33.33% 4 19.05% 21
67 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 20 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
68 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 19 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
69 โรงเรียนวัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง) 9 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
70 โรงเรียนวัดสัมมาราม 24 6 28.57% 7 33.33% 7 33.33% 1 4.76% 21
71 โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 23 6 30% 7 35% 3 15% 4 20% 20
72 โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว 12 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
73 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 16 6 37.5% 5 31.25% 3 18.75% 2 12.5% 16
74 โรงเรียนวัดเหนือ 11 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
75 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม 15 6 42.86% 2 14.29% 5 35.71% 1 7.14% 14
76 โรงเรียนวัดบางลาน 15 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 5 33.33% 15
77 โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า 14 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 4 33.33% 12
78 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 9 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 19 5 27.78% 6 33.33% 6 33.33% 1 5.56% 18
80 โรงเรียนวัดม่วง 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
81 โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
82 โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 13 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
83 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 10 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
84 โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
85 โรงเรียนวัดท่าเรือ 12 5 41.67% 2 16.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
86 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 18 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
87 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
88 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
89 โรงเรียนวัดสนามไชย 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 9 5 55.56% 0 0% 0 0% 4 44.44% 9
91 โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 14 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
92 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 11 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
93 โรงเรียนบ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 13 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
94 โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 11 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
95 โรงเรียนวัดแก้ว 13 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
96 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
97 โรงเรียนวัดทำนบ 10 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
98 โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนวัดหลวง 17 3 18.75% 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 16
101 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 11 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
102 โรงเรียนวัดบางกะโด 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
103 โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 11 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
104 โรงเรียนวัดตาลเรียง 14 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 12
105 โรงเรียนบ้านหนองครึม 11 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
106 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
107 โรงเรียนวัดดอนพรม 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
108 โรงเรียนวัดสีดาราม 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
109 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
110 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
111 โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 9 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 9
113 โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
114 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 10 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
115 โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 7 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
116 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
117 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
118 โรงเรียนวัดระฆังทอง 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
120 โรงเรียนวัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
121 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 15 2 13.33% 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 15
123 โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
124 โรงเรียนวัดหนองอ้อ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
125 โรงเรียนวัดดอนสาลี 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
127 โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนวัดสนามชัย 7 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
129 โรงเรียนวังตาลวิทยา 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
130 โรงเรียนวัดหนองประทุน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
132 โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
134 โรงเรียนวัดท่าราบ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนวัดหัวโป่ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนวัดปรกเจริญ 9 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
139 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
140 โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 9 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
141 โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
142 โรงเรียนวัดแหลมทอง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
143 โรงเรียนวัดโคกทอง 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
144 โรงเรียนวัดหนองม่วง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
145 โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
147 โรงเรียนธารพระพรวิทยานุสรณ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
148 โรงเรียนวัดลำน้ำ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
149 โรงเรียนวัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
151 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
152 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
155 โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนวัดดอนคา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนวัดยางหัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนวัดดีบอน 8 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
160 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ 6 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 6
161 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
162 โรงเรียนบ้านหนองสลิด 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
163 โรงเรียนวัดลำพยอม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านหนองคา 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
165 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 4 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
167 โรงเรียนวัดตาผา 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สพป.ราชบุรี เขต 2 จิรวรรณ 086-1633765) Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]