แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสาคร

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 67 46 68.66% 12 17.91% 8 11.94% 1 1.49% 67
2 โรงเรียนวัดคลองครุ 64 45 70.31% 11 17.19% 5 7.81% 3 4.69% 64
3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 70 39 57.35% 16 23.53% 9 13.24% 4 5.88% 68
4 โรงเรียนเอกชัย 50 39 79.59% 8 16.33% 2 4.08% 0 0% 49
5 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 58 38 66.67% 12 21.05% 4 7.02% 3 5.26% 57
6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 48 35 72.92% 12 25% 1 2.08% 0 0% 48
7 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 50 35 70% 6 12% 5 10% 4 8% 50
8 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 62 30 51.72% 17 29.31% 9 15.52% 2 3.45% 58
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 48 30 62.5% 11 22.92% 5 10.42% 2 4.17% 48
10 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 41 29 70.73% 8 19.51% 3 7.32% 1 2.44% 41
11 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 41 24 58.54% 8 19.51% 7 17.07% 2 4.88% 41
12 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 38 24 63.16% 8 21.05% 5 13.16% 1 2.63% 38
13 โรงเรียนวัดท่าเสา 35 24 68.57% 7 20% 4 11.43% 0 0% 35
14 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 39 23 58.97% 7 17.95% 7 17.95% 2 5.13% 39
15 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 43 22 52.38% 10 23.81% 7 16.67% 3 7.14% 42
16 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 32 19 61.29% 7 22.58% 4 12.9% 1 3.23% 31
17 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 29 19 65.52% 7 24.14% 1 3.45% 2 6.9% 29
18 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 35 18 51.43% 11 31.43% 5 14.29% 1 2.86% 35
19 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 39 17 43.59% 15 38.46% 4 10.26% 3 7.69% 39
20 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 24 17 70.83% 5 20.83% 1 4.17% 1 4.17% 24
21 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 32 14 46.67% 7 23.33% 8 26.67% 1 3.33% 30
22 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 15 13 86.67% 0 0% 0 0% 2 13.33% 15
23 โรงเรียนวัดนางสาว 26 11 42.31% 9 34.62% 3 11.54% 3 11.54% 26
24 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 20 11 55% 6 30% 2 10% 1 5% 20
25 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 24 11 45.83% 5 20.83% 6 25% 2 8.33% 24
26 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
27 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 15 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
28 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 23 10 43.48% 4 17.39% 8 34.78% 1 4.35% 23
29 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 19 9 47.37% 5 26.32% 4 21.05% 1 5.26% 19
30 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 18 9 50% 4 22.22% 5 27.78% 0 0% 18
31 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
32 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 30 8 27.59% 10 34.48% 10 34.48% 1 3.45% 29
33 โรงเรียนวัดบางปลา 20 8 40% 8 40% 3 15% 1 5% 20
34 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 18 8 44.44% 8 44.44% 2 11.11% 0 0% 18
35 โรงเรียนวัดสวนส้ม 16 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
36 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านโรงเข้ 17 7 41.18% 5 29.41% 2 11.76% 3 17.65% 17
39 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
40 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 12 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
41 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 12 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
42 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 18 6 33.33% 4 22.22% 5 27.78% 3 16.67% 18
43 โรงเรียนบ้านคลองตัน 12 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
44 โรงเรียนบ้านคลองแค 12 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
45 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
47 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
48 โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
49 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนวัดกาหลง 26 5 21.74% 10 43.48% 5 21.74% 3 13.04% 23
51 โรงเรียนวัดธรรมโชติ 16 5 33.33% 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
52 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 10 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
53 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 18 5 29.41% 2 11.76% 9 52.94% 1 5.88% 17
54 โรงเรียนวัดศรีเมือง 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนวัดบางขุด 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนวัดปากบ่อ 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 16 4 25% 6 37.5% 6 37.5% 0 0% 16
59 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 12 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
60 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
61 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนวัดหนองบัว 9 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 3 33.33% 9
63 โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
64 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 11 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
66 โรงเรียนอันนาลัย 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
67 โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนวัดอ่างทอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 8 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
71 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนเทพนรรัตน์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 8 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
75 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านโคก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนวัดท่ากระบือ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนวัดศิริมงคล 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านแคราย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านปล่องเหลื่ยม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนวังนกไข่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
95 โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านสันดาบ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดบางยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
102 โรงเรียนวัดชัยมงคล 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
103 โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านท่าทราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านรางสายบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดโรงเข้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนอนุบาลยุวธัช 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนวัดบางพลี 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
114 โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
117 โรงเรียนบ้านนาโคก 4 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
118 โรงเรียนวัดนาขวาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
120 โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 081-4032696 นางสาวปิยดา จันทร์เกตุ โทร 061-5366261 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]