แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 103 65 63.73% 20 19.61% 7 6.86% 10 9.8% 102
2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 77 45 58.44% 18 23.38% 8 10.39% 6 7.79% 77
3 โรงเรียนพญาไท 81 41 52.56% 25 32.05% 9 11.54% 3 3.85% 78
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 103 35 35.35% 28 28.28% 17 17.17% 19 19.19% 99
5 โรงเรียนราชวินิต 73 33 47.83% 19 27.54% 11 15.94% 6 8.7% 69
6 โรงเรียนคลองปักหลัก 72 31 43.66% 21 29.58% 11 15.49% 8 11.27% 71
7 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 68 31 51.67% 14 23.33% 6 10% 9 15% 60
8 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 60 29 49.15% 13 22.03% 6 10.17% 11 18.64% 59
9 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 76 27 38.03% 17 23.94% 10 14.08% 17 23.94% 71
10 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 67 25 41.67% 15 25% 11 18.33% 9 15% 60
11 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 60 21 37.5% 22 39.29% 12 21.43% 1 1.79% 56
12 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ 41 21 51.22% 13 31.71% 4 9.76% 3 7.32% 41
13 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 62 20 33.33% 17 28.33% 10 16.67% 13 21.67% 60
14 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 63 20 41.67% 10 20.83% 13 27.08% 5 10.42% 48
15 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 93 19 23.17% 30 36.59% 12 14.63% 21 25.61% 82
16 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 55 19 35.85% 13 24.53% 11 20.75% 10 18.87% 53
17 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 40 19 47.5% 12 30% 3 7.5% 6 15% 40
18 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 47 19 43.18% 9 20.45% 8 18.18% 8 18.18% 44
19 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 31 19 63.33% 5 16.67% 3 10% 3 10% 30
20 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 51 18 36% 21 42% 9 18% 2 4% 50
21 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 36 18 56.25% 5 15.63% 4 12.5% 5 15.63% 32
22 โรงเรียนเสนานิคม 30 18 64.29% 5 17.86% 3 10.71% 2 7.14% 28
23 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 103 17 18.09% 32 34.04% 20 21.28% 25 26.6% 94
24 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 75 17 23.29% 28 38.36% 12 16.44% 16 21.92% 73
25 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 63 17 27.87% 15 24.59% 20 32.79% 9 14.75% 61
26 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 36 17 48.57% 10 28.57% 2 5.71% 6 17.14% 35
27 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 64 16 26.23% 16 26.23% 18 29.51% 11 18.03% 61
28 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 38 16 44.44% 8 22.22% 10 27.78% 2 5.56% 36
29 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 53 15 28.85% 14 26.92% 11 21.15% 12 23.08% 52
30 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 55 14 26.42% 15 28.3% 11 20.75% 13 24.53% 53
31 โรงเรียนเผดิมศึกษา 50 14 29.79% 12 25.53% 10 21.28% 11 23.4% 47
32 โรงเรียนบูรณะศึกษา 46 14 35% 12 30% 7 17.5% 7 17.5% 40
33 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 51 14 30.43% 11 23.91% 11 23.91% 10 21.74% 46
34 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 40 14 35% 11 27.5% 8 20% 7 17.5% 40
35 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 44 14 32.56% 8 18.6% 14 32.56% 7 16.28% 43
36 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 36 14 46.67% 6 20% 4 13.33% 6 20% 30
37 โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 50 13 29.55% 12 27.27% 7 15.91% 12 27.27% 44
38 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 42 13 34.21% 10 26.32% 5 13.16% 10 26.32% 38
39 โรงเรียนดวงวิภา 32 13 43.33% 9 30% 2 6.67% 6 20% 30
40 โรงเรียนวีรสุนทร 34 13 38.24% 5 14.71% 5 14.71% 11 32.35% 34
41 โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
42 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 61 12 22.22% 15 27.78% 9 16.67% 18 33.33% 54
43 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 48 12 28.57% 12 28.57% 8 19.05% 10 23.81% 42
44 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 28 12 42.86% 8 28.57% 6 21.43% 2 7.14% 28
45 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 31 12 41.38% 7 24.14% 5 17.24% 5 17.24% 29
46 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 29 12 46.15% 7 26.92% 4 15.38% 3 11.54% 26
47 โรงเรียนวัดปากบึง 32 12 42.86% 6 21.43% 5 17.86% 5 17.86% 28
48 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 32 12 42.86% 4 14.29% 6 21.43% 6 21.43% 28
49 โรงเรียนวัดบึงบัว 39 11 29.73% 12 32.43% 5 13.51% 9 24.32% 37
50 โรงเรียนโสมาภา 46 11 23.91% 11 23.91% 15 32.61% 9 19.57% 46
51 โรงเรียนวิชูทิศ 37 11 32.35% 9 26.47% 5 14.71% 9 26.47% 34
52 โรงเรียนวัดบางเตย 30 11 37.93% 8 27.59% 4 13.79% 6 20.69% 29
53 โรงเรียนลาซาล 29 11 37.93% 6 20.69% 7 24.14% 5 17.24% 29
54 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 49 10 21.74% 15 32.61% 16 34.78% 5 10.87% 46
55 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 53 10 20.83% 15 31.25% 13 27.08% 10 20.83% 48
56 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 37 10 27.78% 7 19.44% 9 25% 10 27.78% 36
57 โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 30 10 33.33% 7 23.33% 6 20% 7 23.33% 30
58 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 49 9 19.57% 15 32.61% 15 32.61% 7 15.22% 46
59 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 43 9 23.08% 10 25.64% 6 15.38% 14 35.9% 39
60 โรงเรียนวัดลานบุญ 37 9 32.14% 9 32.14% 5 17.86% 5 17.86% 28
61 โรงเรียนไทยคริสเตียน 36 9 28.13% 8 25% 9 28.13% 6 18.75% 32
62 โรงเรียนวัดโสมนัส 41 9 24.32% 7 18.92% 13 35.14% 8 21.62% 37
63 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 38 9 24.32% 6 16.22% 12 32.43% 10 27.03% 37
64 โรงเรียนบ้านบางกะปิ 25 9 37.5% 5 20.83% 5 20.83% 5 20.83% 24
65 โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ 41 9 27.27% 3 9.09% 11 33.33% 10 30.3% 33
66 โรงเรียนวัดกก 19 9 47.37% 3 15.79% 5 26.32% 2 10.53% 19
67 โรงเรียนวัดพลมานีย์ 20 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 4 22.22% 18
68 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 46 8 18.18% 13 29.55% 17 38.64% 6 13.64% 44
69 โรงเรียนโชคชัย 32 8 25.81% 12 38.71% 6 19.35% 5 16.13% 31
70 โรงเรียนสุดใจวิทยา 19 8 42.11% 5 26.32% 5 26.32% 1 5.26% 19
71 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
72 โรงเรียนวัดหนัง 54 7 13.73% 16 31.37% 14 27.45% 14 27.45% 51
73 โรงเรียนวัดตะกล่ำ ประเวศ 39 7 17.95% 14 35.9% 8 20.51% 10 25.64% 39
74 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 35 7 21.21% 10 30.3% 9 27.27% 7 21.21% 33
75 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 24 7 36.84% 10 52.63% 2 10.53% 0 0% 19
76 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 26 7 30.43% 8 34.78% 4 17.39% 4 17.39% 23
77 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 29 7 29.17% 8 33.33% 2 8.33% 7 29.17% 24
78 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 20 7 35% 6 30% 5 25% 2 10% 20
79 โรงเรียนอรรถวิทย์ 26 7 30.43% 4 17.39% 3 13.04% 9 39.13% 23
80 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 20 7 36.84% 4 21.05% 3 15.79% 5 26.32% 19
81 โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 17 7 43.75% 4 25% 2 12.5% 3 18.75% 16
82 โรงเรียนวัดชัยมงคล 21 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
83 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 13 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
84 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 7 53.85% 1 7.69% 1 7.69% 4 30.77% 13
85 โรงเรียนประชานิเวศน์ 15 7 53.85% 1 7.69% 1 7.69% 4 30.77% 13
86 โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) 30 6 22.22% 11 40.74% 3 11.11% 7 25.93% 27
87 โรงเรียนวัดนาคปรก 31 6 23.08% 8 30.77% 8 30.77% 4 15.38% 26
88 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 35 6 18.75% 8 25% 4 12.5% 14 43.75% 32
89 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 42 6 14.29% 6 14.29% 18 42.86% 12 28.57% 42
90 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 29 6 21.43% 6 21.43% 8 28.57% 8 28.57% 28
91 โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 15 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
92 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 16 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
93 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 33 6 18.75% 4 12.5% 12 37.5% 10 31.25% 32
94 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 26 6 28.57% 4 19.05% 3 14.29% 8 38.1% 21
95 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 15 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
96 โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล 18 6 37.5% 3 18.75% 6 37.5% 1 6.25% 16
97 โรงเรียนวัดกำแพง 13 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
98 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 17 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
99 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 15 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 4 36.36% 11
100 โรงเรียนฐานปัญญา 30 5 19.23% 12 46.15% 4 15.38% 5 19.23% 26
101 โรงเรียนพระแม่มารี 31 5 16.67% 11 36.67% 7 23.33% 7 23.33% 30
102 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 30 5 19.23% 11 42.31% 4 15.38% 6 23.08% 26
103 โรงเรียนประชาภิบาล 25 5 27.78% 11 61.11% 0 0% 2 11.11% 18
104 โรงเรียนประถมนนทรี 26 5 21.74% 8 34.78% 5 21.74% 5 21.74% 23
105 โรงเรียนวัดด่าน 27 5 19.23% 8 30.77% 4 15.38% 9 34.62% 26
106 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 29 5 22.73% 8 36.36% 4 18.18% 5 22.73% 22
107 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 22 5 25% 7 35% 3 15% 5 25% 20
108 โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 16 5 31.25% 6 37.5% 5 31.25% 0 0% 16
109 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 33 5 20.83% 4 16.67% 7 29.17% 8 33.33% 24
110 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 15 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
111 โรงเรียนวิชากร 10 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนจินดามณี 30 4 13.79% 7 24.14% 4 13.79% 14 48.28% 29
113 โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ 17 4 23.53% 5 29.41% 3 17.65% 5 29.41% 17
114 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 20 4 20% 4 20% 9 45% 3 15% 20
115 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 13 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 13
116 โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม 13 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
117 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 10 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
118 โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
119 โรงเรียนสุขฤทัย 12 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 11
120 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
121 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 9 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
122 โรงเรียนกงลี้จงซัน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนวัดบางประทุนนอก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนวัดไทร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 24 3 12.5% 11 45.83% 3 12.5% 7 29.17% 24
128 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 36 3 8.57% 8 22.86% 10 28.57% 14 40% 35
129 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 26 3 11.54% 8 30.77% 8 30.77% 7 26.92% 26
130 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 25 3 12.5% 7 29.17% 4 16.67% 10 41.67% 24
131 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 17 3 17.65% 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 17
132 โรงเรียนอุดมศึกษา 33 3 10% 6 20% 9 30% 12 40% 30
133 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 18 3 16.67% 5 27.78% 4 22.22% 6 33.33% 18
134 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 22 3 14.29% 4 19.05% 6 28.57% 8 38.1% 21
135 โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ 16 3 18.75% 4 25% 4 25% 5 31.25% 16
136 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 16 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 14
137 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 12 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
138 โรงเรียนวิจิตรวิทยา 15 3 20% 3 20% 7 46.67% 2 13.33% 15
139 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 21 3 20% 3 20% 4 26.67% 5 33.33% 15
140 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 9 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
141 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) 7 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
142 โรงเรียนเพชรถนอม 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
143 โรงเรียนศุภวรรณ 8 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 4 50% 8
144 โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 7 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
145 โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง 7 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
146 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 44 2 5.26% 8 21.05% 12 31.58% 16 42.11% 38
147 โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ 30 2 7.14% 8 28.57% 11 39.29% 7 25% 28
148 โรงเรียนธนินทรวิทยา 14 2 14.29% 4 28.57% 2 14.29% 6 42.86% 14
149 โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 13 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 13
150 โรงเรียนสุภาคมศึกษา 19 2 10.53% 3 15.79% 7 36.84% 7 36.84% 19
151 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
152 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 10 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
153 โรงเรียนเพ็ญสมิทธิ์ 13 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 6 46.15% 13
154 โรงเรียนวัดศรีสุดาราม 8 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
155 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
156 โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
157 โรงเรียนราชบพิธ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
158 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
159 โรงเรียนวัดสังฆราชา 11 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
160 โรงเรียนวัดศาลาแดง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 9 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
162 โรงเรียนวัดอัมพวา 10 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
163 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) 6 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
164 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 23 1 5% 5 25% 4 20% 10 50% 20
167 โรงเรียนวัดพระยาทำ 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
168 โรงเรียนวัดชนะสงคราม 13 1 7.69% 2 15.38% 4 30.77% 6 46.15% 13
169 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 13 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
170 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 12 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
171 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
172 โรงเรียนวัดลาดพร้าว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนดาราคาม 13 1 10% 1 10% 4 40% 4 40% 10
174 โรงเรียนวัดเจ้าอาม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
175 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
178 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนพิพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนวัดบางปะกอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนอำนวยพิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก 12 0 0% 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 9
185 โรงเรียนสุจิณณ์วดี 15 0 0% 4 33.33% 3 25% 5 41.67% 12
186 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 15 0 0% 3 23.08% 5 38.46% 5 38.46% 13
187 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 10 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 9
188 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 8 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
189 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
190 โรงเรียนกสิณธรวิทยา 7 0 0% 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 7
191 โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) 7 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
192 โรงเรียนราชินีบน 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
193 โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
194 โรงเรียนวัดหนองใหญ่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนอรรถญาสาธิต 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
196 โรงเรียนทิวไผ่งาม 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
197 โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนวัดแสมดำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนแสงอรุณ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
200 โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
201 โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
202 โรงเรียนวัดคู้บอน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
203 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
204 โรงเรียนอำนวยศิลป์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
205 โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
206 โรงเรียนวัดพระเชตุพน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
207 โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
208 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
209 โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปต้างเฐียรอุทิศ) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา นักวิชาการศึกษา โทร 086 445 9694 Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]