แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 66 56 88.89% 4 6.35% 2 3.17% 1 1.59% 63
2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 40 31 79.49% 3 7.69% 5 12.82% 0 0% 39
3 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 35 25 71.43% 7 20% 3 8.57% 0 0% 35
4 โรงเรียนบ้านแหลม 36 24 66.67% 9 25% 2 5.56% 1 2.78% 36
5 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 49 21 44.68% 14 29.79% 4 8.51% 8 17.02% 47
6 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 29 18 64.29% 6 21.43% 3 10.71% 1 3.57% 28
7 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 23 14 60.87% 3 13.04% 3 13.04% 3 13.04% 23
8 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 21 14 77.78% 1 5.56% 2 11.11% 1 5.56% 18
9 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 22 13 59.09% 7 31.82% 2 9.09% 0 0% 22
10 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 20 12 63.16% 5 26.32% 2 10.53% 0 0% 19
11 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 29 10 34.48% 14 48.28% 2 6.9% 3 10.34% 29
12 โรงเรียนวัดในกลาง 18 10 55.56% 8 44.44% 0 0% 0 0% 18
13 โรงเรียนวัดปากคลอง 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
14 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 14 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
15 โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 13 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
16 โรงเรียนบ้านเนินรัก 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
17 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 21 9 50% 4 22.22% 1 5.56% 4 22.22% 18
18 โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 18 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
19 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) 16 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
20 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 19 7 36.84% 7 36.84% 3 15.79% 2 10.53% 19
21 โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
22 โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 11 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27% 0 0% 11
23 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 22 6 30% 7 35% 4 20% 3 15% 20
24 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 21 6 37.5% 7 43.75% 3 18.75% 0 0% 16
25 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 21 6 33.33% 6 33.33% 5 27.78% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 14 6 42.86% 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 14
27 โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
28 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
29 โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 15 5 35.71% 7 50% 1 7.14% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 17 5 31.25% 5 31.25% 4 25% 2 12.5% 16
31 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
32 โรงเรียนบ้านเขาย้อย 13 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 13
33 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 15 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 4 30.77% 13
34 โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
35 โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
36 โรงเรียนบ้านจะโปรง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนบ้านสามแพรก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
38 โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
39 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนวัดเขาตะเครา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนวัดท้ายตลาด 9 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
42 โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
43 โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
44 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
45 โรงเรียนบ้านพุพลู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
47 โรงเรียนบ้านบางหอ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 9 2 25% 6 75% 0 0% 0 0% 8
49 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
51 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 9 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
53 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
54 โรงเรียนวัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านคลองมอญ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 8 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
57 โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 8 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
58 โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) 8 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
59 โรงเรียนบ้านบ่อขม 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
60 โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
61 โรงเรียนวัดบางลำภู 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านบางกุฬา 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
63 โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
64 โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
65 โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านท่าเสลา 8 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
69 โรงเรียนวัดโพพระใน 8 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
71 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านสามเรือน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านหนองรี 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
74 โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนวัดทรงธรรม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
76 โรงเรียนวัดสิงห์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
77 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
79 โรงเรียนวัดดอนทราย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
81 โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
82 โรงเรียนวัดหนองส้ม 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
83 โรงเรียนบ้านบ่อโพง 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนเปรมฤดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 7 0 0% 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
88 โรงเรียนบ้านดอนยาง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 6 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
91 โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
92 โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
95 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิท้กษ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 5 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
99 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
100 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
101 โรงเรียนศึกษาปัญญา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
102 โรงเรียนวัดนอกปากทะเล 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
103 โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 วริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ (080-6646362)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]